Krantenkoppen logoDe Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!

19 January 2021
10:42 uur

Nog geen deal over hogere uitkeringen

De Tijd

13/01/2021 - 22:14

22:10 De vakbonden en de werkgevers hebben nog altijd geen akkoord bereikt over een verhoging van de uitkeringen. Toch wordt verder gepraat, op vraag van de regering.


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP DE TIJD

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Spilindex is overschreden: uitkeringen en pensioenen stijgen in september (30/08/2018 - VRT NWS)
  De inflatie in België is in augustus voor de vijfde maand op rij gestegen. Daardoor is de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen overschreden. Dat betekent: hogere lonen bij de overheid, hogere uitkeringen en hogere pensioenen vanaf september.
  [naar artikel]
 2. Vakbonden en werkgevers bereiken geen akkoord over hogere uitkeringen (14/12/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Vakbonden en werkgevers hebben opnieuw geen akkoord gevonden over hogere uitkeringen. Dat zeggen de sociale partners. De bal ligt daarmee nog maar eens in het kamp van de regering.
  [naar artikel]
 3. Vakbonden houden op 28 september nationale actiedag voor hogere uitkeringen (09/09/2020 - Het Nieuwsblad)
  De drie vakbonden in ons land gaan op 28 september actie voeren. Dat hebben ze woensdag aangekondigd. Ze willen dat de werkgevers overleg over hogere uitkeringen starten.
  [naar artikel]
 4. Vakbonden houden op 28 september nationale actiedag voor hogere uitkeringen (09/09/2020 - Het Belang van Limburg)
  De drie vakbonden in ons land gaan op 28 september actie voeren. Dat hebben ze woensdag aangekondigd. Ze willen dat de werkgevers overleg over hogere uitkeringen starten.
  [naar artikel]
 5. Dit jaar geen hogere uitkeringen en ambtenarenweddes (08/01/2019 - Knack)
  De sociale uitkeringen zouden pas in januari 2020 en de ambtenarenweddes pas in februari 2020 met 2 procent worden geïndexeerd.
  [naar artikel]
 6. 'Uitkeringen moeten hoger' (10/04/2019 - De Morgen)
  Hogere leeflonen en werkloosheidsuitkeringen. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs (N-VA) is vast van plan dat op de regeringstafel te leggen. Nu liggen de uitkeringen in België ver onder de Europese armoededrempel.
  [naar artikel]
 7. Regering legt bal terug in het kamp van ABVV: na "neen" tegen loonakkoord zijn ook hogere uitkeringen in gevaar (27/03/2019 - VRT NWS)
  Als het ABVV de hogere uitkeringen wil, die deel uitmaakten van het loonakkoord, dan moet de socialistische vakbond dat hele akkoord helpen uitvoeren. Dat is de boodschap van de regering en werkgevers aan het ABVV. De socialistische bond gaat zich nu beraden.
  [naar artikel]
 8. Hogere uitkeringen en pensioenen door overschrijding spilindex (27/02/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Volgens het Planbureau wordt de spilindex deze maand overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen in maart en de ambtenarenlonen in april...
  [naar artikel]
 9. Regering vraagt sociale partners voort te onderhandelen over hogere uitkeringen (28/12/2020 - De Tijd)
  14:48 De vakbonden en werkgevers ondernemen alsnog een poging om een akkoord te vinden over een verhoging van de uitkeringen. Dat gebeurt op vraag van de regering, bevestigt het kabinet van minister van Wer...
  [naar artikel]
 10. Vakbonden voeren "coronaproof" actie voor hogere uitkeringen (28/09/2020 - VRT NWS)
  In het hele land voeren de vakbonden vandaag "coronaproof" actie voor hogere uitkeringen. De werkgevers weigeren voorlopig daarover te onderhandelen, klagen de bonden. Hier en daar, zeker in Brussel, kan het openbaar vervoer gehinderd worden.
  [naar artikel]
 11. Zeker twee jaar wachten op hogere uitkeringen en ambtenarenweddes (20/03/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Het is minstens wachten tot 2022 vooraleer de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opnieuw zullen stijgen. Dat blijkt uit nieuwe...
  [naar artikel]
 12. Ziekenfondsen ontzet over aanval N-VA op ‘verspilling' (07/08/2018 - De Tijd)
  18:30 Dat de N-VA hogere boetes wil voor ziekenfondsen die onterecht te hoge uitkeringen uitbetalen, valt niet in goede aarde. ‘Wij scoren al erg goed op het correct uitbetalen van uitkeringen.’
  [naar artikel]
 13. Zeker twee jaar wachten op hogere uitkeringen en ambtenarenweddes (20/03/2020 - Het Nieuwsblad)
  Het is minstens wachten tot 2022 vooraleer de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opnieuw zullen stijgen. Dat blijkt uit nieuwe inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau.
  [naar artikel]
 14. Vakbonden blazen overleg over hogere uitkeringen op (23/11/2020 - De Tijd)
  21:48 De vakbonden hebben het overleg over de verhoging van de uitkeringen stopgezet.
  [naar artikel]
 15. Planbureau verwacht al in 2021 hogere uitkeringen en ambtenarenweddes (01/09/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Het Planbureau verwacht dat in september 2021 de sociale uitkeringen met 2 procent de hoogte ingaan, gevolgd door de verhoging van de...
  [naar artikel]
 16. Spilindex overschreden: uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes stijgen (30/05/2017 - Het Belang van Limburg)
  Het is van mei vorig jaar geleden dat de spilindex werd overschreden. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.
  [naar artikel]
 17. Spilindex overschreden: uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes stijgen (30/05/2017 - Gazet van Antwerpen)
  Het is van mei vorig jaar geleden dat de spilindex werd overschreden. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.
  [naar artikel]
 18. Spilindex overschreden: uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes stijgen met 2% (30/05/2017 - De Redactie)
  Het is van mei vorig jaar geleden dat de spilindex werd overschreden. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.
  [naar artikel]
 19. STANDPUNT. Splitsing in 2024? (29/05/2019 - Gazet van Antwerpen)
  Politicoloog Bart Maddens merkt met zin voor ironie op dat Vlaanderen niet alleen verrechtst, maar ook verlinkst. Het sociaaleconomisch programma van het Vlaams Belang is namelijk uitgesproken links (hogere uitkeringen, hogere minimumpensioenen, hoger kindergeld).
  [naar artikel]
 20. Voor 24 miljoen euro onterechte uitkeringen door domiciliefraude (31/07/2020 - De Tijd)
  01:27 Domiciliefraude’, waarbij mensen liegen over hun woon- of gezinssituatie om hogere uitkeringen op te strijken, kostte de staat vorig jaar bijna 24,3 miljoen euro. Een recordaantal mensen is uitgeslote...
  [naar artikel]
 21. Dan toch geen hogere uitkeringen en ambtenarenweddes dit jaar (08/01/2019 - Het Laatste Nieuws)
  Het Planbureau verwacht een overschrijding van de spilindex dit jaar in december. Dat is een stuk later dan in vroegere prognoses. Hierdoor zouden...
  [naar artikel]
 22. Regering vraagt sociale partners toch voort te onderhandelen over hogere uitkeringen: “Deadline is 13 januari” (28/12/2020 - Het Nieuwsblad)
  Vakbonden en werkgevers gaan alsnog een poging doen om een akkoord te vinden over een verhoging van de uitkeringen. Ze doen dit op vraag van de regering. Dat is vernomen bij de sociale partners en wordt bevestigd door het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS)
  [naar artikel]
 23. Ambtenaren moeten maand langer wachten op hogere weddes (03/09/2019 - Het Nieuwsblad)
  Er volgt geen overschrijding meer van de spilindex dit jaar. Dat blijkt uit de nieuwste prognoses van het Planbureau. De regering moet de ambtenarenweddes en de uitkeringen in 2019 dus nog niet verhogen.
  [naar artikel]
 24. Extra loon, hogere uitkeringen en meer kans op SWT: alle vragen over het loonakkoord beantwoord (26/02/2019 - Het Nieuwsblad)
  Tot in de vroege uurtjes zaten de sociale partners samen. Met resultaat, want bij dageraad konden ze eindelijk naar buiten komen met een ontwerpakkoord. Daarin stijgen de lonen en de uitkeringen. Bovendien passen bonden en werkgevers het uitdoofscenario van het vroegere brugpensioen wat aan. Een finaal groen licht is er nog niet, maar wat zou dat nieuwe loonakkoord voor jou betekenen? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.
  [naar artikel]
 25. Extra loon, hogere uitkeringen en meer kans op vervroegd brugpensioen: dit betekent het loonakkoord voor jou (27/02/2019 - Gazet van Antwerpen)
  Tot in de vroege uurtjes zaten de sociale partners samen. Met resultaat, want bij dageraad konden ze eindelijk naar buiten komen met een ontwerpakkoord. Daarin stijgen de lonen en de uitkeringen. Bovendien passen bonden en werkgevers het uitdoofscenario van het vroegere brugpensioen wat aan. Een finaal groen licht is er nog niet, maar wat zou dat nieuwe loonakkoord voor jou betekenen? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen.
  [naar artikel]
 26. Drie vakbonden keuren loonakkoord goed (31/01/2017 - De Tijd)
  15:19 Het akkoord over hogere lonen en uitkeringen passeert tegen de verwachtingen vlot bij de christelijke vakbond ACV.
  [naar artikel]
 27. ABVV vraagt hogere uitkeringen voor corona-ouderschapsverlof (24/04/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Het ABVV vraagt de federale regering om de uitkeringen op te trekken voor het corona-ouderschapsverlof. Dat is nodig om het ouderschapsverlof voor...
  [naar artikel]
 28. Vakbonden overhandigen symbolische enveloppe aan minister voor hogere uitkeringen (28/09/2020 - Het Nieuwsblad)
  De drie vakbonden hebben maandag een symbolische actie gehouden in Rumbeke, de woonplaats van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Ze vragen om de uitkeringen en de pensioenen te verhogen. “De coronapandemie maakte duidelijk hoe belangrijk een degelijk sociaal vangnet is: honderdduizenden mensen werden plots tijdelijk werkloos of moesten een beroep doen op de ziekteverzekering”, klinkt het. Minister Muylle beloofde hun bezorgdheden mee te nemen naar de onderhandelingstafel.
  [naar artikel]
 29. Alle ogen gericht op ACV bij finaal loonoverleg (21/12/2016 - De Tijd)
  12:26 De vakbonden en de werkgeversorganisaties staan dicht bij een akkoord over hogere lonen en uitkeringen. De vraag is of de christelijke vakbond ACV mee wil.
  [naar artikel]
 30. Rekenhof: 363 miljoen aan onterechte uitkeringen (10/04/2019 - De Morgen)
  Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) krijgt vandaag parlementaire vragen over de onterecht uitbetaalde uitkeringen die Zuhal Demir (N-VA) aanklaagt. Zij ziet zich gesteund door het Rekenhof, dat spreekt over 'een sterke toename aan terug te vorderen uitkeringen'. De instelling schat de put op 363 miljoen euro.
  [naar artikel]
 31. Verschillende uitkeringen worden opgetrokken (27/08/2017 - Knack)
  Vanaf september worden verschillende uitkeringen verhoogd. Onder meer het leefloon, het minimumpensioen, de laagste werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen voor gehandicapten worden opgetrokken.
  [naar artikel]
 32. Peeters wil grote netto-verschillen in uitkeringen wegwerken (07/01/2019 - Het Belang van Limburg)
  Kris Peeters wil dat de uitkeringen “sociaal rechtvaardiger” worden. In zijn voorstel voor de degressiviteit van de uitkeringen wil hij de verschillen wegwerken tussen bruto en netto.
  [naar artikel]
 33. 850.000 Belgen zien verzekeringspremie stijgen (12/04/2019 - De Morgen)
  Ruim 850.000 gezinnen moeten meer betalen voor hun familiale verzekering. Reden: duurdere advocaten en rechters die steeds vaker hogere uitkeringen toewijzen.
  [naar artikel]
 34. Premier De Croo: “Slechte deal met de Britten is nog gekker dan geen deal” (16/10/2020 - Het Belang van Limburg)
  Belgisch premier Alexander De Croo blijft ijveren voor een “zo breed mogelijk” handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, maar niet tegen eender welke prijs. “Geen deal sluiten is gekkenwerk, maar een slechte deal is nog gekker.”
  [naar artikel]
 35. Demir: "Als ik prioriteit moet maken om uitkeringen op te trekken, zal dat gaan naar uitkeringen voor gehandicapten" (25/02/2018 - Het Laatste Nieuws)
  Als er budgettaire ruimte komt wil staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) eerst de uitkeringen voor gehandicapten optrekken....
  [naar artikel]
 36. 'No deal'-retoriek schrikt beleggers op (30/07/2019 - De Tijd)
  15:18 Een Britse regering die dreigende taal spreekt over een no deal brexit. En een Amerikaans president die China afdreigt met 'no deal'. Geen wonder dat de beurzen hun rustige zomerhausse bruusk gestopt ...
  [naar artikel]
 37. ‘Pas op met hogere uitkeringen voor werklozen' (05/09/2018 - De Tijd)
  07:53 Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), waarschuwt de federale regering voor de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. ‘Werkloos zijn mag financieel niet i...
  [naar artikel]
 38. Topdiplomaat Frans Van Daele: ‘Deal of geen deal, we moeten blijven onderhandelen met het VK’ (19/10/2020 - Express)
  Nu we steeds sneller afstevenen op een brexit zonder akkoord, biedt Belgiës meest door de wol geverfde diplomaat zijn unieke... The post Topdiplomaat Frans Van Daele: ‘Deal of geen deal, we moeten blijven onderhandelen met het VK’ appeared first on Business AM.
  [naar artikel]
 39. RVA gaf half miljard euro minder uit aan uitkeringen (15/03/2018 - Het Nieuwsblad)
  De RVA heeft het voorbije jaar 7,35 miljard euro uitgegeven aan uitkeringen. Het gaat om een daling met 554 miljoen euro of 7 procent in vergelijking met een jaar eerder. Door de goede conjunctuur zijn er minder werklozen en dus minder uitkeringen.
  [naar artikel]
 40. Wat betekent de val van de regering voor u (20/12/2018 - Het Belang van Limburg)
  BrusselZullen wij burgers iets merken van de oorlogjes die in de Wetstraat worden uitgevochten? Van een regering die alleen maar lopende zaken kan regelen? Het antwoord is ja. De gevolgen zijn groter dan de meeste politici laten uitschijnen. Veel zaken waarvoor duizenden mensen op straat zijn gekomen – hogere uitkeringen, hun pensioen, de kernuitstap,... – zijn op z’n minst onzeker. Herman Matthijs, professor openbare financiën (UGent), betwijfelt ook of de tax shift er wel kan komen. Ook de verhoging van de laagste uitkeringen zal volgens hem niet kunnen doorgaan. Allemaal het gevolg van de begroting van 2019 die er niet is. “Het goede nieuws: het begrotingsevenwicht is wel in zicht.”
  [naar artikel]
 41. Dit verandert allemaal op 1 september: hogere uitkeringen, polissen duurder, pas na 10 jaar verblijf inkomensgarantie voor ouderen (27/08/2017 - De Morgen)
  https://images0.persgroep.net/rcs/EDKywrJ87Vxp4uQtfpp3ip4VgVg/diocontent/110566430/_crop/0/88/1620/915/_fitwidth/642/?appId=f215d2ebdcdad4aa3dc78550c5970d02&quality=0.90&format=jpg
  [naar artikel]
 42. Ambtenaren moeten nog wat langer wachten op hogere weddes (05/11/2019 - Het Belang van Limburg)
  Het Planbureau verwacht dat de overschrijding van de spilindex pas in februari volgend jaar zal plaatsvinden. Dat is een maand later dan eerdere prognoses, en betekent dat een verhoging van de ambtenarenweddes en de sociale uitkeringen ook een maand opschuift.
  [naar artikel]
 43. Ambtenaren moeten nog maand langer wachten op hogere weddes (07/01/2020 - De Morgen)
  De spilindex zal niet in februari, maar pas in maart overschreden worden. Dat voorspelt het Planbureau dinsdag. Dat betekent dat een verhoging van de ambtenarenweddes en de sociale uitkeringen ook een maand opschuift.
  [naar artikel]
 44. Ambtenaren moeten nog wat langer wachten op hogere weddes (05/11/2019 - Het Nieuwsblad)
  Het Planbureau verwacht dat de overschrijding van de spilindex pas in februari volgend jaar zal plaatsvinden. Dat is een maand later dan eerdere prognoses, en betekent dat een verhoging van de ambtenarenweddes en de sociale uitkeringen ook een maand opschuift.
  [naar artikel]
 45. Ambtenaren moeten nog maand langer wachten op hogere weddes (07/01/2020 - Het Belang van Limburg)
  De spilindex zal niet in februari, maar pas in maart overschreden worden. Dat voorspelt het Planbureau dinsdag. Dat betekent dat een verhoging van de ambtenarenweddes en de sociale uitkeringen ook een maand opschuift.
  [naar artikel]
 46. Dit en volgend jaar geen indexaanpassingen meer voor sociale uitkeringen en ambtenarenlonen (02/06/2020 - VRT NWS)
  Er zijn zowel dit als volgend jaar geen verdere aanpassingen meer te verwachten aan de levensduurte van de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel. Dat blijkt uit nieuwe inflatie-vooruitzichten van het Planbureau. De economische crisis na de coronapandemie zet een neerwaartse druk op de prijzen, en vooral de energieprijzen. En de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht.
  [naar artikel]
 47. Inflatie stijgt opnieuw: ambtenarenlonen, pensioenen en uitkeringen 2 procent hoger (30/08/2018 - Knack)
  De inflatie in België is in augustus voor de vijfde maand op rij gestegen, en de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd bereikt. Dat betekent dat de ambtenarenlonen, de pensioenen en de sociale uitkeringen met 2 procent verhoogd worden.
  [naar artikel]
 48. Inflatie duwt ambtenarenlonen en uitkeringen omhoog (30/08/2018 - De Tijd)
  11:38 De spilindex is in augustus bereikt. Daardoor stijgen de pensioenen en andere sociale uitkeringen in september en de lonen van de ambtenaren in oktober elk met 2 procent.
  [naar artikel]
 49. Britse politica die ijverde voor brexit vindt deal van Theresa May maar niks “want Verenigd Koninkrijk heeft nu niets meer te zeggen in de EU” (18/11/2018 - Het Laatste Nieuws)
  “De deal van premier Theresa May geeft ons geen inspraak in de Europese Unie, geen stemmen, geen Europarlementsleden, geen Eurocommissarissen. Dit...
  [naar artikel]

Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer.