De beste Belgische krantenkoppen, elke minuut geupdate.

‘Psychologie voor het klimaat: klimaatcrisis vertoont veel gelijkenissen met de COVID-pandemie’

Knack

25/01/2023 - 05:22

De afgelopen 7 jaar waren de warmste ooit en de concentratie van broeikasgassen heeft in 2021 een recordhoogte bereikt volgens de Wereld Meteorologische Organisatie. De manier waarop we leven is hiervan de belangrijkste oorzaak en enkel een radicale en snelle vermindering van de emissies kan een catastrofale stijging van de temperatuur op aarde voorkomen. De […] The post ‘Psychologie voor het klimaat: klimaatcrisis vertoont veel gelijkenissen met de COVID-pandemie’ appeared first on Knack.


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP KNACK

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. NASA: “Een nabij planetenstelsel vertoont gelijkenissen met het onze” (04/05/2017 - Gazet van Antwerpen)
  Een planetair stelsel rond de ster Epsilon Eridani, op nauwelijks 10,5 lichtjaar van ons, vertoont gelijkenissen met ons zonnestelsel. Dit heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld op basis van waarnemingen met de SOFIA-telescoop aan boord van een vliegtuig.
  [naar artikel]
 2. NASA: “Een nabij planetenstelsel vertoont gelijkenissen met het onze” (04/05/2017 - Het Belang van Limburg)
  Een planetair stelsel rond de ster Epsilon Eridani, op nauwelijks 10,5 lichtjaar van ons, vertoont gelijkenissen met ons zonnestelsel. Dit heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld op basis van waarnemingen met de SOFIA-telescoop aan boord van een vliegtuig.
  [naar artikel]
 3. De Morgen sprak Nobelprijswinnaar Denis Mukwege: ‘Ook bij jullie steeg femicide tijdens de pandemie’ (27/10/2021 - De Morgen)
  Er zijn veel meer gelijkenissen dan we denken tussen seksuele oorlogsmisdaden in Oost-Congo en verkrachtingen in België, zegt dokter Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2018. ‘In elke crisissituatie stijgt het geweld tegen vrouwen. Kijk maar hoe ook bij jullie de femicide steeg tijdens de pandemie.’
  [naar artikel]
 4. Politicoloog Catherine Fieschi: ‘Gelukkig kan de klimaatcrisis ons als gemeen­schap­pelijke vijand nog verbinden’ (13/08/2021 - De Morgen)
  De coronacrisis heeft de wereld grondig door elkaar geschud. Op welke manieren zal ze onze samenleving ook blíjvend veranderen? Welke lessen hebben we in de pandemie geleerd? In de reeks ‘Toekomstdenkers’ legt een slimme m/v/x elke week uit hoe het morgen beter kan. Vandaag: de Frans-Britse politicoloog en auteur Catherine Fieschi (53). ‘Gelukkig kan de klimaatcrisis ons als gemeen­schap­pelijke vijand nog verbinden.’
  [naar artikel]
 5. ‘Psychologie voor het klimaat: klimaatcrisis vertoont veel gelijkenissen met de covid-pandemie’ (25/01/2023 - Knack)
  Academici en professionele organisaties pleiten ervoor om de expertise van psychologen en gedragswetenschappers ter harte te nemen in de strijd tegen klimaatverandering. De afgelopen 7 jaar waren de warmste ooit en de concentratie van broeikasgassen heeft in 2021 een recordhoogte bereikt volgens de Wereld Meteorologische Organisatie. De manier waarop we leven is hiervan de belangrijkste oorzaak en enkel een radicale en snelle vermindering van de emissies kan een catastrofale stijging van de temperatuur op aarde voorkomen. De klimaatverandering is voor 82% van de Belgen dan ook de belangrijkste uitdaging waarmee de mensheid in de 21e eeuw wordt geconfronteerd. Oplossingen via technologische ontwikkelingen zullen niet voldoende zijn. We zullen ook ons gedrag en levensstijl op vele vlakken fundamenteel moeten veranderen om bij te dragen aan de levensvatbaarheid van de planeet. Deze verandering is niet enkel cruciaal voor toekomstige generaties, maar ook voor bevolkingsgroepen die vandaag al getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering. Volgehouden gedragsverandering vergt de betrokkenheid en motivatie van de hele bevolking. Dit is slechts mogelijk via gerichte motiverende boodschappen, waarbij gedragsverandering via gepaste kanalen op maat van verschillende groepen in de samenleving wordt ondersteund.   Uiteraard kan de aanpak van de klimaatverandering niet enkel gesteund zijn op individueel klimaatvriendelijk gedrag. Bedrijven, organisaties en overheden spelen hierin ook een essentiële rol. We verwachten van hen moed en een lange termijnvisie. Er is een steeds toenemende gevoeligheid van deze actoren voor de druk die uitgaat van internationale bewegingen en van de individuele verwachtingen van de burgers.     Gelijkenissen met covid Inzake gedragswijziging vertoont de klimaatcrisis veel gelijkenissen met de covid-pandemie. Ook toen moest de bevolking worden gemobiliseerd om vaak onaangename en vrijheidbeperkende gezondheidsmaatregelen te volgen en werd  ze uitgenodigd om zich te laten vaccineren. En ook toen beschermden we met ons gedrag zowel onszelf als  anderen. De motivatie, het gedrag en de welzijnsimplicaties van de coronamaatregelen in België werden voortdurend opgevolgd door de Motivatiebarometer en de “Psychologie en Corona”-expertengroep, een ad hoc samenwerkingsverband van onderzoekers en vertegenwoordigers van het professionele veld in heel België. Via vele rapporten werden beleidsmakers en wetenschappelijke adviesorganen (vb. GEMS) gevoed met empirische gegevens om hun adviezen en beleid zo veel mogelijk op de werkelijkheid af te stemmen in plaats van zich te laten leiden door hun intuïtie over het motivationeel draagvlak en het psychologisch welzijn van de bevolking. Uit deze peilingen bleek steevast dat klassieke interventies om het gedrag te sturen, zoals (dreigen met) bestraffingen, een veel minder duurzaam effect hebben dan investeren in de autonome motivatie van de bevolking. Door de bevolking te laten meedenken en de meerwaarde van maatregelen te kaderen, ervaart ze meer eigenaarschap van beoogde doelstellingen en is ze sneller bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Verder bleek dat het vertrouwen in de overheid de bevolking beschermt tegen de verleiding van nepnieuws en complottheorieën over covid en de vaccinatiebereidheid positief voorspelt.     Bevordering van gedragsverandering   Het beheersen van de klimaatproblematiek vereist een grondige verandering in het denken en handelen van de bevolking. Zo’n aanpassing ligt erg gevoelig omdat we het gewoon zijn om zonder veel beperkingen te beslissen wat we bijvoorbeeld eten of hoe we ons verplaatsen. Wil deze verandering in persoonlijke levensdomeinen zoals consumptie, huisvesting, of vervoer niet op weerstand botsen, dan dient deze ingebed te worden in een veranderde maatschappelijke context die we ook aanvaarden. Expertise inzake menselijk gedrag en de mechanismen van gedragsverandering zijn daarbij essentieel.   Zo weten we dat mensen goed informeren over de noodzaak van gedragsverandering niet volstaat om verandering tot stand te brengen en vol te houden. Onderzoek toont verder aan dat boodschappen waarin het gevaar van klimaatverandering wordt benadrukt effectiever zijn dan optimistische boodschappen waarin de al geboekte vooruitgang wordt benadrukt, maar dat dergelijke boodschappen slechts worden aanvaard als ze afkomstig zijn van leden van een groep waarmee de betrokkene zich vereenzelvigt. Als gevraagde gedragsverandering als onrechtvaardig wordt gezien, bijvoorbeeld omdat ze sommige sociale groepen harder treffen dan andere, dan kan dit zorgen voor polarisatie tussen pro- en contraklimaatactivisten. Bovendien is eco-angst een niet te onderschatten probleem dat een negatieve impact heeft op onze mentale gezondheid. Zo gaat eco-angst gepaard met piekeren, huilen en verstoorde slaap.  België is volgens een recente enquête in het tijdschrift Imagine één van de landen met het laagste niveau van “klimaatscepticisme” en is een meerderheid van de Belgische bevolking bereid haar levensstijl te veranderen. Maar zo’n bereidheid vertaalt zich niet noodzakelijk in duurzame gedragsverandering, net zomin als goede voornemens met Nieuwjaar automatisch in daden worden omgezet. De overheid staat dan ook voor de uitdaging om motivatoren en obstakels te identificeren die per groep of individu kunnen verschillen, en om hierrond een coherent beleid te ontwikkelen.   Klimaatcentrum   De federale regering hield  op 29 november 2022 een expertisecentrum voor wetenschappelijk klimaatonderzoek boven de doopvont, waarvan de details nog moeten worden uitgewerkt. Uiteraard is expertise in “harde” wetenschappen (klimatologie, techniek, natuurkunde, enz.) essentieel, maar ook gedragsexpertise vanuit de sociale en gedragswetenschappen is hierbij onontbeerlijk. Tijdens de coronacrisis duurde het maanden vooraleer beleidsadviserende organen gedragsexperten en psychologen opnamen en bleef steeds de kritiek weerklinken dat te weinig rekening werd gehouden met andere kennisdomeinen dan de virologie en biostatistiek. Om te vermijden dat dit ook nu weer gebeurt heeft de groep “Psychologie en Corona” besloten haar werkterrein te verruimen naar “Psychologie en Samenleving” om zich te richten op de andere maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering is momenteel een van de meest urgente maatschappelijke problemen. Wij zijn overtuigd dat gedragswetenschappers en psychologen samen met anderen kunnen bijdragen aan een efficiënte en deskundige aanpak van de vele psychologische uitdagingen die de klimaatcrisis met zich meebrengt. Wil het klimaatbeleid niet blindvaren en rekening houden met met de noden en wensen van de bevolking, dan zijn empirische gegevens over gedrag, motivatie en draagvlak onontbeerlijk en dient expertise inzake gedragswetenschappen en psychologie aan boord te worden genomen in multidisciplinaire adviesorganen.   Deze tekst gaat uit van Psychologie en Samenleving, en werd geschreven door Ann DeSmet (ULB & UAntwerpen), Olivier Klein (ULB), Ruth Krebs (UGent), Patrick Engelhardt (VVKP), Eva De Winter (VOCAP), Patrick Lancksweerdt (VVSP), Olivier Luminet (UCLouvain), Omer Van den Bergh (KU Leuven), Maarten Vansteenkiste (UGent), Quentin Vassart (UPPCF), Vincent Yzerbyt (UCLouvain). De volledige lijst met alle ondertekenaars vind je hier. Lees ook: – ‘Wat zijn de effectiefste maatregelen tegen de klimaatverandering?’– De mythe van de groene consument: een beter milieu begint niet bij jezelf– Politoloog Wim Van Lancker: ‘De gele hesjes en de klimaatactivisten zitten in hetzelfde schuitje’ The post ‘Psychologie voor het klimaat: klimaatcrisis vertoont veel gelijkenissen met de covid-pandemie’ appeared first on Knack.
  [naar artikel]
 6. Puur toeval of plagiaat? ‘Thuis’ en ‘Familie’ vertonen steeds meer gelijkenissen (30/01/2023 - Het Laatste Nieuws)
  Bestaat er zoiets als een soapbijbel? Dan hebben de schrijvers van ‘Thuis’ en ‘Familie’ dat boek in elk geval zeer grondig gelezen en zich door dezelfde tips & tricks laten inspireren. De twee series vertonen tegenwoordig opvallend veel gelijkenissen. Puur toeval, beweren de makers, al doen deze tien overeenkomsten daar toch anders over denken. “Is Amrani dan zo’n vaak voorkomende naam?”
  [naar artikel]
 7. Videoclip van Adeles nieuwe single ‘Easy On Me’ is opgenomen in hetzelfde huis als ‘Hello’ (15/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Heb jij al naar ‘Easy On Me’, de videoclip van Adeles nieuwe single, gekeken en is er jou ook iets opgevallen? Niet zo heel vreemd, want de clip van haar nieuwe song vertoont enkele gelijkenissen met de muziekvideo van haar wereldhit ‘Hello’. Beide muziekvideo’s zijn namelijk voor een stuk opgenomen in hetzelfde huis.
  [naar artikel]
 8. ‘De pandemie legde de eenzaamheid van Europa bloot’ (05/10/2021 - De Morgen)
  De coronacrisis was voor Europa veel meer dan een gezondheidscrisis, zegt politiek filosoof en historicus Luuk van Middelaar. ‘De pandemie maakte onze internationale kwetsbaarheid zichtbaar.’
  [naar artikel]
 9. Coronacommissaris Facon wil Covid Safe Ticket nog behouden: “Pandemie nog niet voorbij” (27/02/2022 - Het Laatste Nieuws)
  “De pandemie is nog niet voorbij”. Dat zegt coronacommissaris Pedro Facon in een interview met ‘De Zondag’. Hij zal aan het Overlegcomité - dat samenkomt op 4 maart - voorstellen om over te schakelen naar ‘code geel’ op de coronabarometer, maar de afschaffing van het Covid Safe Ticket (CST) is volgens hem nog niet aan de orde.
  [naar artikel]
 10. ‘Musturberen’ op het werk of thuis? Expert waarschuwt: “Zorgt voor vermoeidheid, stress en angst” (01/06/2022 - Het Laatste Nieuws)
  ‘Musturbeer’ jij ook te veel? Dat is niet wat je denkt: ‘musturberen’ is immers een term uit de Amerikaanse psychologie, die betekent dat je jezelf te veel druk oplegt. Je vindt dat je bepaalde dingen moet doen en dan nog liefst helemaal perfect. Wat blijkt uit het allereerste onderzoek bij Vlamingen? We hebben er collectief veel last van en doen het meer dan twee keer per week.
  [naar artikel]
 11. WHO: ‘Einde pandemie in Europa in zicht, Covid-19 wordt als een seizoensgriep’ (23/01/2022 - De Morgen)
  Goed nieuws volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): de coronapandemie in Europa zou wel eens beëindigd kunnen worden dankzij de omrikonvariant. Directeur Hans Kluge van de Europese tak van de WHO spreekt over een ‘pandemisch eindspel’, waarna Covid-19 als een seizoensgriep wordt.
  [naar artikel]
 12. Hartontsteking bij kinderen gelinkt aan covid-19? (29/04/2020 - Knack)
  Een nieuwe, zeer zeldzame ziekte, die gelijkenissen vertoont met de ziekte van Kawasaki, duikt op in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Of er een link is met het nieuwe coronavirus is niet duidelijk.
  [naar artikel]
 13. Hasseltse scholen ijveren voor beter klimaat met spiegels (12/10/2022 - Het Belang van Limburg)
  Dinsdag 11 oktober zamelden de vrijwilligers van Oxfam tientallen ‘Klimaatspiegels’ in op UHasselt. “Het is hoog tijd om wanpraktijken van investeringen die schadelijk zijn voor het klimaat te bannen”, aldus de vrijwilligers. “De alternatieven zijn er. We vragen aan onze regering om te kiezen voor deze duurzame, rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis.”
  [naar artikel]
 14. Is de pandemie ‘verre van voorbij’ of zijn we ‘op weg naar het eindspel’? Uitspraken van WHO zijn minder tegenstrijdig dan ze lijken (24/01/2022 - De Morgen)
  Omikron luidt in Europa mogelijk het einde van de pandemie in. De boodschap van WHO-expert Hans Kluge is opvallend positief, nauwelijks een week nadat de WHO waarschuwde dat de pandemie ‘verre van voorbij’ is. Is er iets veranderd?
  [naar artikel]
 15. Hersenen van octopussen tonen verrassende gelijkenissen met die van mensen (24/08/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Hoewel octopussen al zowat 600 miljoen jaar een andere evolutionaire weg bewandelen, vertoont de vorming van hun hersencellen verrassende gelijkenissen met die van de mens. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsbiologen aan de KU Leuven.
  [naar artikel]
 16. Klimaatcrisis versus Covid-crisis: dodelijker en economisch minstens even destructief (09/08/2020 - Express)
  Covid-19 is goed op weg om nog dit jaar een miljoen levens te eisen, nadat het de globale economie heeft... The post Klimaatcrisis versus Covid-crisis: dodelijker en economisch minstens even destructief appeared first on Business AM.
  [naar artikel]
 17. Hersenen van octopussen tonen verrassende gelijkenissen met die van mensen (24/08/2021 - Het Nieuwsblad)
  Hoewel octopussen al zowat 600 miljoen jaar een andere evolutionaire weg bewandelen, vertoont de vorming van hun hersencellen verrassende gelijkenissen met die van de mens. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsbiologen aan de KU Leuven, dat dinsdag is bekendgemaakt.
  [naar artikel]
 18. Hersenen van octopussen tonen verrassende gelijkenissen met die van mensen (24/08/2021 - Het Belang van Limburg)
  Hoewel octopussen al zowat 600 miljoen jaar een andere evolutionaire weg bewandelen, vertoont de vorming van hun hersencellen verrassende gelijkenissen met die van de mens. Dat blijkt uit onderzoek van ontwikkelingsbiologen aan de KU Leuven, dat dinsdag is bekendgemaakt.
  [naar artikel]
 19. Bart De Wever reageert na verstrengingen: ‘Wij zijn in het Covid Safe Ticket gedwongen’ (28/10/2021 - De Morgen)
  Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is de Vlaamse regering voor het blok gezet tijdens het Overlegcomité. ‘In een pandemie waar de noodtoestand wordt afgekondigd, onder het rampenplan en onder de Pandemiewet, heb je als Vlaanderen niet zo veel in de pap te brokken. Het is constant schade beperken’, zei hij in Terzake op Canvas.
  [naar artikel]
 20. Kristen Stewart schittert als prinses Diana in ‘Spencer’: “Er is een stukje van haar in mij achtergebleven” (15/12/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Bijna een kwarteeuw na haar dood staat prinses Diana weer in het middelpunt van de belangstelling. ‘Spencer’, vanaf vandaag in de zalen, is een van de meest besproken films van het jaar. Regisseur Pablo Larraín (45) en actrice Kristen Stewart (31) vertellen ons hoe en waarom ze de ‘prinses van het volk’ weer tot leven wekten. De ‘Twilight’-ster verklapt ook hoe ze zich inleefde in haar rol en dat ze op sommige vlakken heel wat gelijkenissen vertoont met Diana. “Bekendheid maakt je paranoïde, het verandert je.”
  [naar artikel]
 21. Is de pandemie een ‘mentale reset’? ‘Na de lockdown besefte ik wat voor een fantastisch experiment dit is’ (18/01/2022 - De Morgen)
  Doctor in de psychologie Elke Geraerts (39) is een verrassende stem in de stroom van onheilsberichten over de coronapandemie. In haar boek De mentale reset beschrijft ze hoe de gezondheidscrisis een geweldige kans is om ons leven en werk beter af te stemmen op ons brein. Minder stress en meer veerkracht, dat willen we allemaal. Maar is het zo simpel? Volgens Geraerts wel, dus.
  [naar artikel]
 22. Fietskaravaan met dertig ‘Grootouders voor het Klimaat’ houdt halt in Hasselt (22/10/2022 - Het Belang van Limburg)
  Deze week fietsen dertig ‘Grootouders voor het Klimaat’ onder de noemer ‘Trappen voor het klimaat’ vanuit Oostende dwars door Vlaanderen en Waals-Brabant richting Brussel. Vrijdag hield de fietskaravaan halt bij de Groene Delle in Stokrooie en op Quartier Bleu.
  [naar artikel]
 23. ‘Populisten hebben een heel krachtige boodschap: links en rechts doen er niet meer toe, het is allemaal één pot nat’ (13/08/2021 - De Morgen)
  De coronacrisis heeft de wereld grondig door elkaar geschud. Op welke manieren zal ze onze samenleving ook blíjvend veranderen? Welke lessen hebben we in de pandemie geleerd? In de reeks ‘Toekomstdenkers’ legt een slimme m/v/x elke week uit hoe het morgen beter kan. Vandaag: de Frans-Britse politicoloog en auteur Catherine Fieschi (53). ‘Gelukkig kan de klimaatcrisis ons als gemeen­schap­pelijke vijand nog verbinden.’
  [naar artikel]
 24. Klimaatakkoord bereikt, maar teleurstelling is groot: ‘Zwak slotakkoord dat geen antwoord biedt op klimaatcrisis’ (13/11/2021 - De Standaard)
  De teleurstelling is groot na afloop van de klimaatconferentie in Glasgow. Het akkoord biedt volgens Greenpeace ‘geen antwoord op de klimaatcrisis’. Ook verschillende landen op de top zelf laten weten hoe ontevreden ze zijn.
  [naar artikel]
 25. Vogelgriep verovert Europa: wat voor ziekte is het? Hoe is ze hier beland? En hoe gevaarlijk is ze voor de mens? (31/12/2021 - Het Nieuwsblad)
  Doordat de coronapandemie met alle aandacht gaat lopen, haalt de vogelgriepepidemie die door Europa raast nauwelijks het nieuws. Toch kan ze een serieus gezondheidsprobleem worden, en vertoont ze een aantal opvallende gelijkenissen met covid-19.
  [naar artikel]
 26. Vogelgriep verovert Europa: wat voor ziekte is het? Hoe is ze hier beland? En hoe gevaarlijk is ze voor de mens? (31/12/2021 - Het Belang van Limburg)
  Doordat de coronapandemie met alle aandacht gaat lopen, haalt de vogelgriepepidemie die door Europa raast nauwelijks het nieuws. Toch kan ze een serieus gezondheidsprobleem worden, en vertoont ze een aantal opvallende gelijkenissen met covid-19.
  [naar artikel]
 27. Oceaancirculatie dreigt compleet stil te vallen door klimaatcrisis (06/01/2023 - De Wereld Morgen)
  De zeestromen die mee ons klimaat reguleren, dreigen stil te vallen. De opwarming van het zeewater bedreigt het vermogen van de oceaan om koolstofdioxide uit de lucht te halen, waardoor de klimaatcrisis nog zal versnellen. The post Oceaancirculatie dreigt compleet stil te vallen door klimaatcrisis appeared first on DeWereldMorgen.be.
  [naar artikel]
 28. Nieuwe Amerikaanse film ‘Memory’ is remake van ‘De Zaak Alzheimer’: dit zijn de gelijkenissen (16/03/2022 - Het Laatste Nieuws)
  De nieuwe Amerikaanse film ‘Memory’ is een remake van de Vlaamse boekverfilming van ‘De Zaak Alzheimer’. Acteur Liam Neeson speelt in de nieuwe versie de huurmoordenaar met geheugenverlies. In de Vlaamse versie uit 2003 wordt deze rol vertolkt door Jan Decleir. De trailers van beide verfilmingen zijn totaal verschillend, maar toch zijn er enkele gelijkenissen.
  [naar artikel]
 29. Ben jij koopverslaafd? 2 experten lijsten rode vlaggen en remedies op. “Blijf ’s avonds weg uit webshops en installeer een adblocker” (04/11/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Van “Ik heb er toch hard voor gewerkt” tot “Ja, maar het was in de solden”: als het om shoppen gaat, hebben we vaak een lange lijst met excuses klaar. Maar waar eindigt de ‘retail therapy’ en begint de verslaving? Uit onderzoek blijkt immers dat 1 op de 20 Belgen koopverslaafd is. Een professor consumentengedrag en een professor klinische psychologie helpen je vast te stellen of je zelf problematisch koopgedrag vertoont, en wat je eraan kan doen. “De alarmbellen gaan vaak veel te laat af.”
  [naar artikel]
 30. Ook dagelijkse dodentol Covid-19 vertoont nu een daling (11/03/2021 - Express)
  De voorbije zeven dagen zijn in België telkens gemiddeld 2.359 mensen met het virus Covid-19 besmet geraakt. Dat is opnieuw 1 procent minder dan de vorige meetperiode. Dat blijkt uit een rapport van het gezondheidsinstituut Sciensano. Er moesten tevens gemiddeld elke dag 150 patiënten met symptomen van een coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook […] The post Ook dagelijkse dodentol Covid-19 vertoont nu een daling appeared first on Business AM.
  [naar artikel]
 31. De pandemie heeft ertoe geleid dat veel landen en politici hun positie hebben verloren (11/09/2021 - Express)
  Lees dit artikel: De pandemie heeft ertoe geleid dat veel landen en politici hun positie hebben verloren Sinds de tijd dat het virus zich begon te verspreiden, heeft het dodental van de Covid-19-pandemie 4 miljoen mensen bereikt! De Verenigde Staten, het land dat het technologisch meest geavanceerde gezondheidszorgsysteem ter wereld lijkt te hebben, neemt het voortouw als het gaat om het aantal sterfgevallen door Covid-19 (meer dan 600.000 mensen). En India en Brazilië, […] Lees dit artikel: De pandemie heeft ertoe geleid dat veel landen en politici hun positie hebben verloren
  [naar artikel]
 32. Opvallend veel spijbelaars voor het klimaat kanten zich tegen nieuwe vijand: ‘Het kapitaal’ (22/10/2021 - De Morgen)
  ‘Gedaan met die blah blah blah.’ De eis van Youth for Climate is duidelijk: trek met een ambitieus beleidsplan naar de COP26-klimaatconferentie in Glasgow. Bij de ruim duizend jongeren op de spijbel-klimaatmars in Gent viel echter vooral veel woede tegen ‘het kapitaal’ te horen.
  [naar artikel]
 33. 90 procent van de mensheid is enkel nog bezig met corona: Angst verkoopt (22/12/2021 - Express)
  De Covid-crisis doet de gemoederen oplopen, en in de media is dat niet anders. Francois Balloux, een prominente epidemioloog, die het eerste grootschalige sequentieproject van het Sars-CoV2-genoom leidde, zegt daarover: “de pandemie heeft een ware markt voor ‘gloom and doom’ gecreëerd”.  Hij noemt zichzelf een “Covid ‘hope-monger’”, vanwege zijn eerder neutrale kijk op de ziekte, […]
  [naar artikel]
 34. Moraalpsycholoog Dries Bostyn over de vraagstukken van de pandemie: ‘Offer je één persoon op om er vijf te redden?’ (11/12/2021 - De Morgen)
  ‘Laat mij nu maar de optimist zijn’, zegt moraalpsycholoog Dries Bostyn (37). Een gesprek over de pandemie, heilige waarden en ethische dilemma’s. ‘Ik geloof dat mensen het recht hebben om verkeerde keuzes te maken.’
  [naar artikel]
 35. Hij hield van zware wagens en veel vlees, nu dwingt hij multinationals tot acties voor het klimaat (09/04/2022 - Het Belang van Limburg)
  Het nieuwste klimaatrapport is alweer dramatisch. Dat zal niet aan de Limburgse advocaat Roger Cox gelegen hebben. De vroegere carnivoor en petrolhead dwingt overheden en multinationals nu via de rechter om meer te doen voor het klimaat. Filmmaker Nic Balthazar distilleerde een documentaire uit de ‘advocaat van het klimaat’.
  [naar artikel]
 36. De Vlaming 'musturbeert' meer dan twee keer per week (en dat is niet gezond) (01/06/2022 - Het Laatste Nieuws)
  ‘Musturbeer’ jij ook te veel? Dat is niet wat je denkt: ‘musturberen’ is immers een term uit de Amerikaanse psychologie, die betekent dat je jezelf te veel druk oplegt. Je vindt dat je bepaalde dingen moet doen en dan nog liefst helemaal perfect. Wat blijkt uit het allereerste onderzoek bij Vlamingen? We hebben er collectief veel last van en doen het meer dan twee keer per week.
  [naar artikel]
 37. 1 op de 20 Belgen is koop­verslaafd. Jij ook? “Kleding die met etiket in de kast verdwijnt is een duidelijk teken” (04/08/2022 - Het Laatste Nieuws)
  Van “ik heb er hard voor gewerkt” tot “maar het was in de solden”: als het om shoppen gaat, hebben we vaak een lange lijst met excuses klaar. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 Belgen koopverslaafd is. Waar eindigt de ‘retail therapy’ en begint de verslaving? Twee professoren in consumentengedrag en psychologie delen een checklist om vast te stellen of je problematisch koopgedrag vertoont, en vertellen hoe je jezelf kan helpen. “De alarmbellen gaan vaak veel te laat af.”
  [naar artikel]
 38. Kinderpopduo BlitZ brengt ‘plagiaatnummer’ Badaboem opnieuw uit: “Wie weet hoort Usher ons lied nu wél” (09/06/2022 - Het Laatste Nieuws)
  Vijftien jaar nadat kinderpopduo BlitZ met ‘Badaboem’ voor het eerst een eigen lied lanceerde, brengen ze het lied opnieuw uit. In 2008 leidde dat tot een kleine mediastorm omdat de jongens vonden dat de hit ‘ Love in this Club’ wel veel gelijkenissen met hun lied vertoonde.
  [naar artikel]
 39. Voedselcrisis versnelt door graancrisis in Oekraïne-oorlog, covid en klimaat: ‘Elke 11 seconden sterft een kind aan honger’ (22/07/2022 - De Morgen)

  [naar artikel]
 40. 'Zwijg, allochtoon, of we weten jou te vinden: dat is het signaal van N-VA' (07/09/2016 - Knack)
  CD&V-mandataris Abderrahilm Lahlali formuleert enkele bedenkingen bij het ontslag van partijgenoot Youssef Kobo. 'Opvallend: N-VA-topman Bart De Wever vertoont veel gelijkenissen met de jeugdige, activistische Kobo.'
  [naar artikel]
 41. 1 op de 20 Belgen is koopverslaafd. Ga na of jij het ook bent met deze checklist. Experts: “Er is vaak schaamte” (04/08/2022 - Het Laatste Nieuws)
  Van “ik heb er hard voor gewerkt” tot “maar het was in de solden”: als het om shoppen gaat, hebben we vaak een lange lijst met excuses klaar. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 20 Belgen koopverslaafd is. Waar eindigt de ‘retail therapy’ en begint de verslaving? Twee professoren in consumentengedrag en psychologie delen een checklist om vast te stellen of je problematisch koopgedrag vertoont, en vertellen hoe je jezelf kan helpen. “De alarmbellen gaan vaak veel te laat af.”
  [naar artikel]
 42. Expertengroep psychologie pleit voor verplichte vaccinatie: "In deze fase van pandemie meer voor- dan nadelen" (12/01/2022 - VRT NWS)
  De expertengroep psychologie en corona legt de laatste hand aan een advies om de vaccinatie te verplichten. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard, en is bevestigd aan onze redactie. "In deze fase van de pandemie heeft een verplichte vaccinatie meer voor- dan nadelen", klinkt het. Het is uiteindelijk de politiek die de knoop moet doorhakken.
  [naar artikel]
 43. Minister Khattabi: ‘Klimaatplan blijft ver onder wat Europa vraagt’ (05/11/2021 - De Standaard)
  Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) reageert ‘ontgoocheld’ op het Vlaamse klimaatplan. ‘Vlaanderen doet veel minder dan het beweert.’
  [naar artikel]
 44. Klimatoloog Wim Thiery: "Kaapstad kreunt niet voor de laatste keer" (01/02/2018 - VRT NWS)
  De regio rond Kaapstad vertoont veel gelijkenissen met het Middellandse Zeegebied. De klimaatmodellen voorspellen voor beide gebieden langere periodes van droogte.
  [naar artikel]
 45. ▶ Waarom blijft covid bij sommige mensen maanden aanslepen? ‘Ik wil heel graag weer gaan werken, maar het lukt mij niet’ (28/10/2021 - De Morgen)
  Veel mensen kampen maanden na een besmetting met het coronavirus nog steeds met ernstige klachten. Het Federaal Kenniscentrum (KCE) bracht deze week een eerste rapport uit dat ‘long covid’ beschrijft. Wat is het, wie krijgt ermee te maken en hoe komt dat? ‘Ik hoor dat ik er erg aan toe was, maar ik herinner het mij niet meer.’
  [naar artikel]
 46. Coronacommissaris Pedro Facon: “We juichen wéér te vroeg: de pandemie is niet voorbij” (27/02/2022 - Het Laatste Nieuws)
  “De pandemie is nog niet voorbij, we juichen weer te vroeg.” Dat zegt coronacommissaris Pedro Facon in een interview met ‘De Zondag’. Hij zal aan het Overlegcomité - dat samenkomt op 4 maart - voorstellen om over te schakelen naar ‘code geel’ op de coronabarometer, maar de afschaffing van het Covid Safe Ticket (CST) is volgens hem nog niet aan de orde.
  [naar artikel]
 47. CBD voor verzorgend personeel die gedurende de COVID-19 pandemie in de frontlinie stonden: Kan het helpen bij het te boven komen van een burn-out? (02/09/2021 - Express)
  Lees dit artikel: CBD voor verzorgend personeel die gedurende de COVID-19 pandemie in de frontlinie stonden: Kan het helpen bij het te boven komen van een burn-out? Geschreven met input van CBDolie.nl Zorgpersoneel ervaart wereldwijd burn-out verschijnselen te midden van de Corona-pandemie. Onderzoekers proberen nu uit te vinden of CBD in combinatie met de reguliere zorg de symptomen van emotionele uitputting onder het medisch personeel dat met COVID-19 patiënten werkt kan verlichten.  Terwijl de wereldwijde pandemie voor de meesten inhield dat er […] Lees dit artikel: CBD voor verzorgend personeel die gedurende de COVID-19 pandemie in de frontlinie stonden: Kan het helpen bij het te boven komen van een burn-out?
  [naar artikel]
 48. Levensverwachting in Vlaanderen daalt met acht maanden door covid-19-pandemie (25/08/2022 - De Standaard)
  In 2020 stierven in Vlaanderen meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van covid-19. Dat blijkt uit de officiële sterftecijfers voor 2020 die Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft bekendgemaakt. ‘Het grote aantal overlijdens door covid heeft de levensverwachting in Vlaanderen terugbracht tot ongeveer het niveau van 2015’, zegt Crevits.
  [naar artikel]
 49. “Pandemie van de armen”: COVID-19 was in de VS een pak dodelijker in armste gemeenten (05/04/2022 - Express)
  Amerikanen met lage inkomens maakten tijdens de pandemie significant meer kans op overlijden door COVID-19 dan hun rijkere landgenoten. Dat blijkt uit een studie van de Poor People’s Campaign. In gemeenten met het laagste gemiddelde inkomen, ligt het sterftecijfer bijna dubbel zo hoog als in die met het hoogste inkomen. Van de dood wordt wel […]
  [naar artikel]

Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer. Privacy policy