Krantenkoppen logoDe Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!

26 January 2021
05:35 uur

De hele Belgische samenleving moet excuses aanbieden voor het koloniale verleden in Congo 

VRT NWS

18/02/2019 - 17:10

Een onlangs verschenen rapport van een VN-expertencommissie raadt de Belgische samenleving aan om in het reine te komen met het koloniale verleden. Volgens docent Frank Gerits kunnen we niet alleen naar koning Leopold II kijken als we het debat over onze excuses voeren: "Officiële excuses zijn belangrijk omdat ze ons in staat stellen om kritisch te reflecteren over de ideeën die wij, zowel Afrikaanse als niet-Afrikaanse Belgen hebben meegekregen als kind." 


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP VRT NWS

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Moet België zijn verontschuldigingen aanbieden voor de kolonisatie van Congo? (12/06/2020 - Knack)
  Belgische politici die vandaag excuses aan Congo aanbieden voor het koloniale verleden, dat heeft geen zin. En ook Koning Filip moet zich niet verontschuldigen voor de misdaden van zijn verre voorouder Leopold II in diens Kongo-Vrijstaat. Dat betoogt voormalig VRT-journalist Peter Verlinden in zijn nieuwe boek Zwarte Trots, Witte Schaamte - Over Kolonisatie en Racisme. Daarin gaat hij op zoek naar...
  [naar artikel]
 2. Tijd voor excuses wegens koloniale verleden? En wie spreekt ze uit: regering of koning? Dit vinden de Vaamse partijen (12/06/2020 - VRT NWS)
  Op 30 juni viert Congo 60 jaar onafhankelijkheid. Is die dag een ideaal moment voor ons land om de Congolese bevolking excuses aan te bieden voor ons koloniale verleden, nu de huidige "beeldenstorm" ook standbeelden van Leopold II viseert? En als die excuses er komen, wie moet ze uitspreken: regering of koning? Dit zijn de standpunten van de Vlaamse partijen.
  [naar artikel]
 3. Waarom excuses voor ons koloniale verleden zo moeilijk liggen (13/02/2019 - Het Belang van Limburg)
  Er is nog weinig discussie over de wreedheden die ­onder het Belgische koloniaal bewind in Congo zijn gebeurd. Toch ligt de vraag om hiervoor excuses aan te bieden, nog steeds heel gevoelig. “Je moet voorzichtig zijn met excuses”, zegt de ­directeur van het Afrikamuseum. “Er kunnen gigantische schadeclaims volgen.”
  [naar artikel]
 4. Waarom excuses voor ons koloniale verleden zo moeilijk liggen (13/02/2019 - Het Nieuwsblad)
  Er is nog weinig discussie over de wreedheden die ­onder het Belgische koloniaal bewind in Congo zijn gebeurd. Toch ligt de vraag om hiervoor excuses aan te bieden, nog steeds heel gevoelig. “Je moet voorzichtig zijn met excuses”, zegt de ­directeur van het Afrikamuseum. “Er kunnen gigantische schadeclaims volgen.”
  [naar artikel]
 5. Politieke druk neemt toe: Congo-commissie moet ons land naar excuses voor koloniaal verleden leiden (13/06/2020 - Het Belang van Limburg)
  Koning Filip wacht op een “geschikt moment” vooraleer hij zich uitspreekt over de wandaden van zijn betovergrootoom Leopold II in Congo. Maar de politieke druk neemt toe om snel met excuses te komen voor dat koloniale verleden. In het parlement komt er nu een waarheidscommissie.
  [naar artikel]
 6. Laurent Monsengwo: "Hebben de Congolezen u gezegd dat u excuses moet vragen?" (01/03/2019 - VRT NWS)
  "Er zijn belangrijker zaken." Dat antwoordt monseigneur Laurent Monsengwo op de vraag of België zijn excuses moet aanbieden aan Congo voor de wreedheden die zijn begaan tijdens het koloniale verleden. Onze Afrika-expert Peter Verlinden sprak met Monsengwo.
  [naar artikel]
 7. Moet België excuses aanbieden voor koloniaal verleden, en wie moet dat dan doen? (12/06/2020 - Het Belang van Limburg)
  Het is niet meer dan normaal dat ons land in het reine komt voor het koloniale verleden onder Leopold II en daar ook effectief verontschuldigingen voor aanbiedt aan Congo. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdagavond verkondigd in De afspraak. Maar de vraag is dan wie zoiets moet doen. Volgens Coens is koning Filip de meest aangewezen persoon, maar hoogleraar Mark Van den Wijngaert vindt dat de regering aan zet is.
  [naar artikel]
 8. Belgische excuses aan Congo? VRT NWS polste bij betrokken Congolezen en Belgen en botste op oude scherpe tegenstellingen (12/06/2020 - VRT NWS)
  Het hoge woord is er nog maar eens uit. Moet België excuses aanbieden aan Congo voor wat er is fout gelopen tijdens de koloniale periode? CD&V-voorzitter Joachim Coens gaf gisteravond een voorzet aan koning Filip. Na de rel rond de standbeelden van Leopold II is dit een nieuw twistpunt in de relatie tussen België en zijn oud-kolonie. VRT NWS verzamelde enkele uiteenlopende reacties bij betrokken Congolezen en Belgen.
  [naar artikel]
 9. Politieke druk neemt toe: Congo-commissie moet ons land naar excuses leiden (14/06/2020 - Gazet van Antwerpen)
  Koning Filip wacht op een “geschikt moment” vooraleer hij zich uitspreekt over de wandaden van zijn betovergrootoom Leopold II in Congo. Maar de politieke druk neemt toe om snel met excuses te komen voor dat koloniale verleden. In het parlement komt er nu een waarheidscommissie.
  [naar artikel]
 10. 'Historisch pardon over Congo door koning nodig' (17/02/2019 - De Tijd)
  17:56 Bart De Wever vindt dat er excuses nodig zijn over het Belgische koloniale verleden en dat de koning die moet uitspreken.
  [naar artikel]
 11. 'Het is aan de koning om België in het reine te brengen met zijn koloniale verleden.' (15/02/2019 - De Standaard)
  Een werkgroep van de Verenigde Naties wil dat ons land zich excuseert voor zijn verleden in Congo. Maar zijn excuses wel genoeg? En wie moet die dan maken?
  [naar artikel]
 12. Experts analyseren historische spijtbetuiging van de koning: “Deze brief is nog meer gericht aan de Belgische samenleving dan aan Congo” (30/06/2020 - Het Nieuwsblad)
  Excuses heeft koning Filip nog niet aangeboden aan Congo . Maar experts zijn het wel allemaal eens dat hij een moedige en historische stap zette. Om de gruwel van ons koloniaal verleden te erkennen en om onze Belgische samenleving daarvan bewust te maken.
  [naar artikel]
 13. Driekwart Belgen wil excuses aan Congo, ondanks trots op koloniaal verleden (12/07/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Driekwart van de Belgen wil dat we onze excuses aanbieden vanwege de kolonisatie van Congo. Toch vindt de helft van de ondervraagden ook dat we...
  [naar artikel]
 14. Prinses Esmeralda: "Zou sterk signaal zijn als koning en regering excuses zouden aanbieden" voor koloniaal verleden (12/06/2020 - VRT NWS)
  Volgens de Belgische prinses Esmeralda, de halfzus van koning Albert II, is het belangrijk dat de Europese landen en België in het bijzonder excuses zouden aanbieden voor het koloniale verleden. Dat zegt de prinses in een interview met RTBF. "Het zou een sterk signaal zijn mochten de regering en de koning dit samen doen."
  [naar artikel]
 15. Open VLD wil nog onderzoek voor historisch pardon Congo (18/02/2019 - De Tijd)
  13:29 De liberalen vinden dat België 'bereid moet zijn excuses aan te bieden voor de Belgische rol in de wandaden tijdens de koloniale periode in Congo', maar daarover moet nog wel eerst onderzoek gebeuren.
  [naar artikel]
 16. Coens vindt dat België in het reine moet komen met verleden: “Meest aangewezen persoon om excuses aan te bieden aan Congo is koning Filip” (12/06/2020 - Het Nieuwsblad)
  Het is niet meer dan normaal dat ons land in het reine komt voor het koloniale verleden onder Leopold II en daar ook effectief verontschuldigingen voor aanbiedt. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdagavond verkondigd in De afspraak. En de meest aangewezen persoon om die excuses over te maken, is volgens hem koning Filip.
  [naar artikel]
 17. Kamer begint titanenwerk: niet enkel ons koloniaal verleden in Congo wordt uitgeplozen (01/07/2020 - Het Nieuwsblad)
  Woensdag zet de Kamer al een reeks experten aan het werk die tegen september al een eerste rapport moeten klaar hebben over ons koloniaal verleden in Congo. Met als centrale vraag: moet België zijn excuses aanbieden voor wat daar allemaal is aangericht? Opvallend is overigens dat de bijzondere commissie die in september in de slag gaat niet alleen Congo onder de loep gaat nemen, maar ook de gewezen mandaatgebieden Rwanda en Burundi.
  [naar artikel]
 18. Komaf maken met koloniale nostalgie (30/06/2020 - Apache)
  Een nieuw boek over de koloniale geschiedenis van Congo en België toont duidelijk de continuïteit tussen de Onafhankelijke Congostaat en Belgisch Congo. Geweld tegen de Congolese bevolking was ook in Belgisch Congo een fundament van de koloniale overheersing. Het discours over Congo-als-modelkolonie wordt ontmaskerd als weinig meer dan naoorlogse koloniale propaganda. Het boek geeft ook een uitgesproken stem aan de gekoloniseerden zélf.
  [naar artikel]
 19. Wouter De Vriendt over Congo-commissie: ‘Niemand in België moet het gevoel krijgen dat die zich als individu moet verontschuldigen’ (17/07/2020 - De Morgen)
  Het hele koloniale verleden uitspitten en uitzoeken hoe we er ons vandaag tegenover kunnen verhouden. Dat is de opdracht van de parlementaire commissie over Congo. De nieuwe voorzitter, Wouter De Vriendt (Groen), beseft dat het een politiek mijnenveld is. ‘Maar het is ook een historische kans.’
  [naar artikel]
 20. Congo-commissie moet ons land naar excuses leiden (13/06/2020 - Het Nieuwsblad)
  Koning Filip wacht op een “geschikt moment” vooraleer hij zich uitspreekt over de wandaden van zijn betovergrootoom Leopold II in Congo. Maar de politieke druk neemt toe om snel met excuses te komen voor dat koloniaal verleden. In het parlement komt er nu een waarheidscommissie.
  [naar artikel]
 21. ‘We moeten onszelf bevrijden van de koloniale logica’ (11/11/2020 - Apache)
  Bekladde standbeelden, een spijtbetuiging van koning Filip voor het Belgische koloniale verleden, en de start van een parlementaire commissie over dat verleden. 2020 was een belangrijk jaar voor het Belgische dekoloniseringsdebat, waarin ook politicoloog Nadia Nsayi haar stem laat gelden. ‘Erken het bestaan van de koloniale logica en de impact die het vandaag heeft in
  [naar artikel]
 22. Koloniaal: "Ik vind de brief van de koning fantastisch, maar spijt moet van twee kanten komen" (30/06/2020 - VRT NWS)
  Vandaag betoonde koning Filip zijn spijt voor het Belgische koloniale verleden in Congo. "Het Journaal" ging praten met twee kolonialen die er toen bij waren. Ze zijn blij met de brief, maar over definitieve excuses zijn de meningen verdeeld.
  [naar artikel]
 23. Joachim Coens (CD&V) wijst naar koning Filip voor excuses aan Congo (12/06/2020 - De Morgen)
  België zou zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor de gruweldaden die Leopold II heeft laten aanrichten in de voormalige Belgische kolonie Congo. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens gezegd in het programma ‘De Afspraak’ op Canvas. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil excuses.
  [naar artikel]
 24. Van baron tot pater: het koloniale verleden blijft zichtbaar in het straatbeeld (18/01/2018 - Gazet van Antwerpen)
  We staan er niet altijd even lang bij stil, maar verschillende plekken in onze stad verwijzen nog naar het koloniale verleden van België. Denk maar aan het ‘Entrepot du Congo’ of het standbeeld van Pater De Deken in Wilrijk. Uw krant zorgt voor een overzicht.
  [naar artikel]
 25. Debat over Congo-excuses: ‘Politiek mag zich niet verstoppen achter historici’ (16/06/2020 - De Morgen)
  Moet ons land excuses aanbieden voor de kolonisatie van Congo, Burundi en Rwanda? Dat debat woedt volop. Politici kijken daarvoor naar wetenschappers. Zij ergeren zich daar dan weer aan politici die zich wegsteken achter het excuus ‘dat er nog onderzoek nodig is’.
  [naar artikel]
 26. Wat weet u over ons koloniaal verleden? (08/07/2020 - De Standaard)
  'De Belg heeft weinig feitenkennis over het Belgische koloniale verleden.' Het is een van de bevindingen uit een onderzoek van de UAntwerpen naar de steun voor dekolonisering. Hoe goed kent u de koloniale bladzijde uit onze vaderlandse geschiedenis? Doe de test.
  [naar artikel]
 27. 60 jaar Congo volgens politoloog Bob Kabamba: 'Standbeelden van Leopold II ergeren me niet' (17/06/2020 - Knack)
  Bob Kabamba ziet weinig reden om de zestigste verjaardag van de République Démocratique du Congo te vieren. Terwijl zijn geboorteland verder wegzakt in een moeras van politieke chaos en geweld, woedt in zijn adoptieland een hevig debat over het koloniale verleden. 'Koninklijke excuses aan het Congolese volk moeten vooral doorleefd zijn.'
  [naar artikel]
 28. Koninklijk mea culpa voor Congo niet voor meteen (12/06/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Ons land moet excuses aanbieden aan Congo voor wat er tijdens de kolonisatie is gebeurd, vinden CD&V-voorzitter Joachim Coens en sp.a-voorzitter...
  [naar artikel]
 29. 'Verhuis het AfricaMuseum met alle werken naar Congo' (19/02/2019 - Knack)
  Moet België zijn excuses aanbieden aan Congo? Het is niet de bedoeling om Jan met de pet een eeuwig schuldgevoel te bezorgen voor de kolonisatie, zegt diversiteitsconsulent Omar Ba. 'Maar een officiële erkenning van de wreedheden is een belangrijke stap.'
  [naar artikel]
 30. Vlaamse eensgezindheid over excuses na koloniale wandaden: ‘Hoe en wat moet u aan de Congolezen vragen’ (13/06/2020 - De Morgen)
  Dat het moet gebeuren, daarover is steeds meer eensgezindheid. Maar hoe ons land een pleister op de koloniale wonde van de Congolezen zou leggen, is nog een vraagteken. ‘Vermijd snelle oppervlakkige excuses om ervan af te zijn’, zegt rechtsfilosoof Wouter Veraart.
  [naar artikel]
 31. Joachim Coens (CD&V): ‘Koning Filip is meest aangewezen persoon om Congo excuses aan te bieden’ (12/06/2020 - De Morgen)
  België zou zijn verontschuldigingen moeten aanbieden voor de gruweldaden die Leopold II heeft laten aanrichten in de voormalige Belgische kolonie Congo. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens gezegd in een debat over het al dan niet weghalen van standbeelden van Leopold II in het programma ‘De Afspraak’ op Canvas. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau wil excuses.
  [naar artikel]
 32. Coens (CD&V): “Meest aangewezen persoon om excuses aan te bieden aan Congo is koning Filip” (12/06/2020 - Gazet van Antwerpen)
  Het is niet meer dan normaal dat ons land in het reine komt voor het koloniale verleden onder Leopold II en daar ook effectief verontschuldigingen voor aanbiedt. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens donderdagavond verkondigd in De afspraak. En de meest aangewezen persoon om die excuses over te maken, is volgens hem koning Filip.
  [naar artikel]
 33. Congo wil drie Belgen uit land zetten na racisme tegen Pierre Kompany (25/06/2020 - De Standaard)
  Drie Belgen zijn in Lubumbashi, Congo gearresteerd nadat ze zich op facebook uitermate racistisch hadden uitgesproken over Pierre Kompany. De Belgen reageerden op een nieuwsbericht waarin vader Kompany, burgemeester in Ganshoren, excuses vraagt van de Belgische Staat en het koningshuis om wat er in de koloniale tijd gebeurd is. Congo wil hen nu uitwijzen
  [naar artikel]
 34. Congo wil drie Belgen uit land zetten na racisme tegen vader Kompany (25/06/2020 - Het Belang van Limburg)
  Drie Belgen zijn in Lubumbashi, Congo gearresteerd nadat ze zich op Facebook uitermate racistisch hadden uitgelaten over Pierre Kompany. De Belgen reageerden op een nieuwsbericht waarin vader Kompany, burgemeester van Ganshoren, excuses vraagt van de Belgische Staat en het koningshuis om wat er in de koloniale tijd gebeurd is. Congo wil hen nu uitwijzen.
  [naar artikel]
 35. Congo wil drie Belgen uit land zetten na racisme tegen vader Kompany: “We gaan u opzetten, voor in het museum” (25/06/2020 - Het Nieuwsblad)
  Drie Belgen zijn in Lubumbashi, Congo gearresteerd nadat ze zich op facebook uitermate racistisch hadden uitgesproken over Pierre Kompany. De Belgen reageerden op een nieuwsbericht waarin vader Kompany, burgemeester in Ganshoren, excuses vraagt van de Belgische Staat en het koningshuis om wat er in de koloniale tijd gebeurd is. Congo wil hen nu uitwijzen.
  [naar artikel]
 36. Bart De Wever: 'Koning moet historisch pardon voor koloniaal verleden uitspreken' (17/02/2019 - Knack)
  N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever vindt dat een historisch pardon voor de misdaden die onder Belgische verantwoordelijkheid in Congo zijn begaan, aan de orde is en meent dat de koning dat moet uitspreken. Want als het over het koloniale verleden van ons land gaat, valt onvermijdelijk de naam van koning Leopold II, zei De Wever in De Zevende Dag op één
  [naar artikel]
 37. Bart De Wever: “Koning moet historisch pardon voor koloniaal verleden uitspreken” (17/02/2019 - Het Nieuwsblad)
  N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever vindt dat een historisch pardon voor de misdaden die onder Belgische verantwoordelijkheid in Congo zijn begaan, aan de orde is en meent dat de koning dat moet uitspreken. Want als het over het koloniale verleden van ons land gaat, valt onvermijdelijk de naam van koning Leopold II, zei De Wever in De Zevende Dag op één.
  [naar artikel]
 38. Bart De Wever: “Koning moet historisch pardon voor koloniaal verleden uitspreken” (17/02/2019 - Gazet van Antwerpen)
  N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever vindt dat een historisch pardon voor de misdaden die onder Belgische verantwoordelijkheid in Congo zijn begaan, aan de orde is en meent dat de koning dat moet uitspreken. Want als het over het koloniale verleden van ons land gaat, valt onvermijdelijk de naam van koning Leopold II, zei De Wever in De Zevende Dag op één.
  [naar artikel]
 39. Bart De Wever: “Koning moet historisch pardon voor koloniaal verleden uitspreken” (17/02/2019 - De Morgen)
  N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever vindt dat een historisch pardon voor de misdaden die onder Belgische verantwoordelijkheid in Congo zijn begaan, aan de orde is en meent dat de koning dat moet uitspreken. Want als het over het koloniale verleden van ons land gaat, valt onvermijdelijk de naam van koning Leopold II, zei De Wever in De zevende dag op Eén.
  [naar artikel]
 40. Na de koninklijke spijtbetuiging: op naar herstelbetalingen? (30/06/2020 - De Morgen)
  Koning Filip toont spijt voor het koloniale verleden van zijn voorvader Leopold II en onder Belgisch Congo. Zijn excuses en herstelbetalingen nu de volgende stap? ‘Als iedereen ons als gelijken zou behandelen, zou dat voor mij het grootste herstel zijn’.
  [naar artikel]
 41. ‘Dekolonisering van de geesten is belangrijker’: de mogelijke gevolgen van de koninklijke spijtbetuiging (30/06/2020 - De Morgen)
  Koning Filip toont spijt voor het koloniale verleden van zijn voorvader Leopold II en onder Belgisch Congo. Zijn excuses en herstelbetalingen nu de volgende stap? ‘Als iedereen ons als gelijken zou behandelen, zou dat voor mij het grootste herstel zijn’.
  [naar artikel]
 42. VN-expert Michal Balcerzak: “Tijd dat België excuses aanbiedt voor bewind in Congo” (12/02/2019 - De Morgen)
  Een werkgroep van VN-experts heeft net ons land bezocht en gezien wat er dringend kan veranderen om racisme aan te pakken. Excuses voor wat België tijdens het koloniale bewind in Congo heeft aangericht horen daarbij, zegt de Poolse voorzitter Michal Balcerzak. 
  [naar artikel]
 43. Experts over spijtbetuiging van de koning: “Deze brief is meer gericht naar België” (30/06/2020 - Het Belang van Limburg)
  Excuses heeft koning Filip nog niet aangeboden aan Congo . Maar experts zijn het wel allemaal eens dat hij een moedige en historische stap zette. Om de gruwel van ons koloniaal verleden te erkennen en om onze Belgische samenleving daarvan bewust te maken.
  [naar artikel]
 44. Moet België ook schadevergoeding aan Congo voor koloniaal verleden? Deze landen betaalden al voor daden uit hun geschiedenis (30/06/2020 - Het Laatste Nieuws)
  Of België ooit (een) schadevergoeding(en) voor haar koloniale daden zal moeten betalen, is nog lang niet zeker. In het verleden zijn er wel al...
  [naar artikel]
 45. Koning Filip betuigt ‘diepste spijt’ aan Congo voor wandaden uit koloniale verleden (30/06/2020 - Express)
  In een brief aan de Congolese president Félix Tshisekedi betuigt koning Filip zijn ‘diepste spijt’ voor de gruweldaden die onder... The post Koning Filip betuigt ‘diepste spijt’ aan Congo voor wandaden uit koloniale verleden appeared first on Business AM.
  [naar artikel]
 46. Helft Belgen is trots op koloniaal verleden (12/07/2020 - Het Nieuwsblad)
  Hoewel driekwart van de Belgen wil dat we onze excuses aanbieden aan Congo, vindt de helft dat we in het land meer goed dan kwaad hebben gedaan. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen.
  [naar artikel]
 47. ‘Tijd voor excuses aan Congo vanwege de Koning’ (17/02/2019 - De Standaard)
  De regering wenst zich voorlopig niet uit te spreken over eventuele Belgische excuses voor ons koloniaal verleden, maar N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) doet het wel. Hij pleit voor een ‘historisch pardon’ en kijkt daarvoor naar de Koning.
  [naar artikel]
 48. VN-werkgroep: "België moet excuses aanbieden voor koloniaal verleden" (11/02/2019 - VRT NWS)
  Een expertengroep van de Verenigde Naties roept België verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden en de misdaden die tijdens dat "donkere hoofdstuk" uit de Belgische geschiedenis plaatsvonden. Dat bleek bij de voorstelling van de tussentijdse bevindingen van de expertengroep, die de voorbije week op fact-finding mission in ons land was.
  [naar artikel]
 49. Macron: ‘Geen excuses voor koloniaal verleden in Algerije’ (20/01/2021 - Express)
  De president van Algerije zei vorig jaar dat hij op excuses wacht van Frankrijk voor de kolonisering van Algerije. Maar de Franse president Emmanuel Macron is niet van plan officiële verontschuldigingen aan te bieden, zo meldt zijn kabinet.  Frankrijk zal ‘geen berouw tonen en geen excuses aanbieden’ voor de bezetting van Algerije of de bloedige […] The post Macron: ‘Geen excuses voor koloniaal verleden in Algerije’ appeared first on Business AM.
  [naar artikel]

Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer.