De beste Belgische krantenkoppen, elke minuut geupdate.

Vandeurzen hervormt versnipperde jeugdhulp

De Morgen

06/04/2019 - 15:42

Jongeren die hulp nodig hebben, lopen vandaag verloren in een kluwen van instanties en organisaties. Een nieuw decreet moet die hulp duidelijker en eenvoudiger maken.


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP DE MORGEN

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Vandeurzen maakt jeugdhulp eenvoudiger (10/04/2019 - De Morgen)
  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stuurt, een jaar na de invoering, het veelbesproken decreet integrale jeugdhulp bij. De administratieve rompslomp voor de sector moet omlaag.
  [naar artikel]
 2. Vandeurzen: “Alle jongeren moeten begeleiding krijgen na jeugdhulp” (13/09/2016 - Het Belang van Limburg)
  We moeten ernaar streven alle jongeren een betekenisvolle ondersteuning of vertrouwensfiguur te bieden als ze uit de jeugdhulp stromen. Dat zei Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Vandeurzen werd er geïnterpelleerd door Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) naar aanleiding van het overlijden van Jordy.
  [naar artikel]
 3. Vandeurzen wil meer geld voor jeugdhulp, maar moet nog paar miljoen besparen (13/09/2016 - Het Belang van Limburg)
  Voor Vlaams viceminister-president en minister van Begroting Bart Tommelein is extra geld voor de jeugdhulp bespreekbaar. “Alles is bespreekbaar, op voorwaarde dat ook de gemaakte afspraken bij de begroting van 2016 worden nagekomen”, is te horen. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen zei dinsdagochtend in de bevoegde parlementscommissie dat het aanbod aan jeugdhulp moet worden uitgebreid.
  [naar artikel]
 4. Vandeurzen: 'Alle jongeren moeten begeleiding krijgen na jeugdhulp' (13/09/2016 - Knack)
  We moeten ernaar streven alle jongeren een betekenisvolle ondersteuning of vertrouwensfiguur te bieden als ze uit de jeugdhulp stromen. Dat heeft Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen dinsdag gezegd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement.
  [naar artikel]
 5. Vandeurzen maakt 25 miljoen euro extra vrij voor de jeugdhulp (21/06/2017 - Het Belang van Limburg)
  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maakt 25 miljoen euro extra vrij voor de jeugdhulp. Daarmee kunnen naar schatting 5.000 bijkomende gezinnen geholpen worden. Het grootste deel van het budget zal gaan naar snelle en laagdrempelige hulp. Dat heeft de CD&V-minister woensdag gezegd bij de voorstelling van het Jaarverslag Jeugdhulp 2016. Uit dat jaarverslag blijkt dat de noden in de sector bijzonder groot blijven, dat de druk op het aanbod toeneemt en dat steeds meer jongeren aankloppen bij een crisismeldpunt.
  [naar artikel]
 6. Vandeurzen trekt 2 miljoen euro uit voor laagdrempelige jeugdhulp in Limburg (13/07/2018 - Het Belang van Limburg)
  Eén gezin, één plan. Vlaams minister Vandeurzen trekt elk jaar 2 miljoen euro uit voor laagdrempelige jeugdhulp in Limburg. Hij steunt 2 initiatieven: het project ‘De Plan-trekkers’ van het OCMW van Genk en de Jongerenwerking Pieter Simenon in Lommel.
  [naar artikel]
 7. Vandeurzen maakt 25 miljoen euro extra vrij voor de jeugdhulp (21/06/2017 - Knack)
  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maakt 25 miljoen euro extra vrij voor de jeugdhulp. Daarmee kunnen naar schatting 5.000 bijkomende gezinnen geholpen worden. Het grootste deel van het budget zal gaan naar snelle en laagdrempelige hulp.
  [naar artikel]
 8. Extra geld voor crisishulp en begeleiding van meisjes in jeugdhulp (04/01/2017 - Het Laatste Nieuws)
  Meer investeringen in de jeugdhulp. Dat had Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofd voor 2017. Over de verdeling van een extra
  [naar artikel]
 9. Extra geld voor crisishulp en begeleiding van meisjes in jeugdhulp (04/01/2017 - Het Laatste Nieuws)
  Meer investeringen in de jeugdhulp. Dat had Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beloofd voor 2017. Over de verdeling van een extra
  [naar artikel]
 10. Jo Vandeurzen: 'Een jongere die op straat belandt, dat kunnen we niet aanvaarden' (16/09/2017 - Knack)
  In juni kondigde Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) aan dat hij 25 miljoen euro extra vrijmaakt voor jeugdhulp. Maar sommige jongeren komen nog steeds op straat terecht wanneer hun instellingen in het weekend sluiten. Twee jongeren uit de jeugdzorg voelen Vandeurzen aan de tand.
  [naar artikel]
 11. 6.584 kinderen en jongeren op wachtlijst jeugdhulp (18/09/2018 - Het Belang van Limburg)
  Het aantal kinderen en jongeren op de wachtlijst voor de Vlaamse jeugdhulp is met 7,8 procent gestegen, tot 6.584 eind vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de jeugdhulp, dat Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) dinsdag voorstelde in het Vlaams Parlement. Het gaat om 5.273 jongeren die wachten op intensieve hulp en 1.533 die wachten op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Sommigen wachten op beide, waardoor het totale cijfer niet gelijk is aan de som van de twee.
  [naar artikel]
 12. 200 extra opvoeders voor jeugdhulp (08/05/2018 - Het Belang van Limburg)
  BrusselDe 400 opvoeders die gisteren een zitstaking hielden aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zijn niet met lege handen naar huis gegaan. De minister trekt geld uit voor 500 extra mensen in jeugdhulp en in de sector van gehandicapten.
  [naar artikel]
 13. 200 extra opvoeders voor jeugdhulp (08/05/2018 - Het Belang van Limburg)
  BrusselDe 400 opvoeders die gisteren een zitstaking hielden aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zijn niet met lege handen naar huis gegaan. De minister trekt geld uit voor 500 extra mensen in jeugdhulp en in de sector van gehandicapten.
  [naar artikel]
 14. Twee miljoen euro voor ‘Plan-trekkers’ in Limburgse jeugdhulp (27/03/2019 - Het Belang van Limburg)
  Vlaams minister Jo Vandeurzen maakt in totaal vijftien miljoen euro vrij voor extra jeugdhulp. Voor Limburg zou het gaan om twee miljoen euro. De minister hoopt op die manier ruim tweehonderd gezinnen extra te bereiken dan nu het geval is.
  [naar artikel]
 15. Vandeurzen: ‘Kantelpunt bereikt in strijd tegen familiaal geweld’ (04/04/2017 - De Standaard)
  In oktober opent een eerste ‘Family Justice Center’ in zijn eigen provincie. Voor Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wordt het Limburgse loket voor slachtoffers van familiaal geweld een model voor heel Vlaanderen. ‘Dit is een belangrijke stap in de manier waarop we jeugdhulp in de toekomst willen aanpakken.’
  [naar artikel]
 16. Ook meerderjarige moet op jeugdhulp kunnen rekenen (13/03/2017 - Knack)
  Als dat nodig is, moeten ook meerderjarigen tot 25 jaar terecht kunnen in de jeugdhulp. Dat is één van de plannen om de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdhulp na hun 18de te verbeteren. Die plannen staan in een nota die Belga kon inkijken.
  [naar artikel]
 17. Ook meerderjarige moet op jeugdhulp kunnen rekenen (13/03/2017 - Het Nieuwsblad)
  Als dat nodig is, moeten ook meerderjarigen tot 25 jaar terecht kunnen in de jeugdhulp. Dat is één van de plannen om de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdhulp na hun 18de te verbeteren. Die plannen staan in een nota die Belga kon inkijken.
  [naar artikel]
 18. Vandeurzen komt opvoeders tegemoet: 130 extra jobs (07/05/2018 - Het Laatste Nieuws)
  Voor de ondersteuning van personen met een handicap en de jeugdhulp komen er op korte termijn in totaal 500 jobs bij. Dat bevestigt ook Vlaams...
  [naar artikel]
 19. Geld voor 8.000 extra jobs in zorg (09/06/2018 - Het Belang van Limburg)
  BrusselVlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) trekt tot 2020 543 miljoen euro extra uit voor de sociale sector. Dat geld gaat vooral naar personeel. Vandeurzen schat dat hiermee minimaal zo’n 8.000 mensen extra in de zorg aan de slag kunnen. Er komt bijvoorbeeld meer personeel voor de woonzorgcentra en de jeugdhulp. Je zal ook makkelijker ’s avonds een beroep kunnen doen op gezinszorg en 150 onthaalouders krijgen het statuut van werknemer.
  [naar artikel]
 20. Everberg is maar het topje van de ijsberg: waarom Vlaanderen jonge criminelen straffeloos moet laten gaan (28/03/2018 - Het Nieuwsblad)
  De gesloten instelling van Everberg zit overvol. Zo vol dat de voorbije dagen zes jonge (zware) criminelen door de jeugdrechter weer werden vrijgelaten. Het zoveelste alarmsignaal van de jeugdhulp in crisis. Bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) geraakte gisteren niet verder dan vier extra plaatsen te creëren in de jeugdgevangenis van Tongeren. Een aftandse plek, niet geschikt voor minderjarigen. “Nood breekt wet”, zegt Vandeurzen.
  [naar artikel]
 21. N-VA wil dat adoptie van kinderen in jeugdhulp mogelijk wordt (25/09/2018 - VRT NWS)
  Een kind of jongere in de jeugdhulp dat geen of een bijzonder slechte band heeft met zijn biologische ouders, zou geadopteerd moeten kunnen worden. Ook wanneer de wettelijke ouders zich verzetten. Dat stelt N-VA-parlementslid Lorin Parys voor in een conceptnota. Momenteel gebeuren zo'n adopties niet in de jeugdhulp in Vlaanderen. 
  [naar artikel]
 22. Ook meerderjarigen moeten op jeugdhulp kunnen rekenen (13/03/2017 - Het Belang van Limburg)
  Als dat nodig is, moeten ook meerderjarigen tot 25 jaar terecht kunnen in de jeugdhulp. Dat is één van de plannen om de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdhulp na hun 18de te verbeteren. Die plannen staan in een nota die Belga kon inkijken.
  [naar artikel]
 23. Ook meerderjarigen moeten op jeugdhulp kunnen rekenen (13/03/2017 - Gazet van Antwerpen)
  Als dat nodig is, moeten ook meerderjarigen tot 25 jaar terecht kunnen in de jeugdhulp. Dat is één van de plannen om de begeleiding van kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdhulp na hun 18de te verbeteren. Die plannen staan in een nota die Belga kon inkijken.
  [naar artikel]
 24. Jeugdhulp slaakt noodkreet: druk op sector neemt jaar om jaar toe (26/12/2017 - Het Laatste Nieuws)
  De noodkreet die de jeugdhulp slaakt, is niet nieuw voor het Agentschap Jongerenwelzijn. "Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste...
  [naar artikel]
 25. Groen licht voor kleinschalige wooneenheden in jeugdhulp (20/07/2018 - Metro)
  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen trekt 2 miljoen euro uit voor 87 kleinschalige wooneenheden voor jongvolwassenen. Ze zijn bestemd voor zij die het na de jeugdhulp moeilijk hebben met de aanpassing aan het volledig zelfstandig wonen. In de eenheden kunnen vier tot zes jongeren samenwonen met begeleiding op maat. Het gaat om jongeren die een te grote kloof ervaren tussen een klassieke leefgroep met ongeveer tien leeftijdsgenoten en de volledige zelfstandigheid. Verblijven in de voorziening vinden sommigen betuttelend, terwijl de sprong naar het alleen wonen afschrikt. In de tussenvorm gaat het eerder om cohousing. De jongeren krijgen er tijd en ondersteuning om een volwaardige plek in de samenleving te vinden. “De wooneenheden zijn dus geen permanente verblijfplaatsen, maar een relevante schakel in een traject op weg naar een stabiele woonsituatie”, zegt Vandeurzen. “Vrijwilligheid en motivatie van de jongvolwassene zijn belangrijke voorwaarden voor het welslagen van het concept.” De wooneenheden staan open voor onder meer jongeren met gedrags- en emotionele problemen, jongeren met autisme en tienerouders. Er komen er 87, verspreid over Vlaanderen en Brussel. bron: Belga Het bericht Groen licht voor kleinschalige wooneenheden in jeugdhulp verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 26. Jeugdhulp slaakt noodkreet: druk op sector neemt jaar om jaar toe (26/12/2017 - Metro)
  De noodkreet die de jeugdhulp slaakt, is niet nieuw voor het Agentschap Jongerenwelzijn. “Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste drie jaar is toegenomen. Zo steeg het aantal aangemelde jongeren voor crisisjeugdhulp in 2016 opnieuw met 28 procent tot 9.868”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Bogaert. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al beloofd 25 miljoen euro extra te investeren in jeugdhulp de komende jaren. De Morgen schreef vandaag dat er net voor Kerst een hulpkreet kwam van de Antwerpse afdeling van Jongerenwelzijn met de vraag naar dringende opvangplaatsen voor jongeren tijdens de eindejaarsperiode. Jongerenwelzijn bevestigt dat die vraag inderdaad werd rondgestuurd. Woordvoerder Peter-Jan Bogaert beseft dat die vraag om hulp niet evident is omdat alle voorzieningen onder druk staan, zeker tijdens deze periode. Om die druk te verminderen, kondigde minister Vandeurzen een extra investering aan van 25 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 en 2019. 15 miljoen is bestemd voor laagdrempelige jeugdhulp, goed voor de ondersteuning van 3.000 gezinnen. “Door meer te investeren in laagdrempelige hulp kunnen we voortijdig ingrijpen, zodat escalaties vermeden kunnen worden. Dat verlicht de druk op het crisisaanbod”, zegt Bogaert. Daarnaast zijn er al investeringen die lopende zijn in de sector voor personen met een handicap en de psychiatrie die op hun beurt de druk op voorzieningen die werken met minderjarigen moet verlichten, geeft de woordvoerder nog mee. Toch blijft ook het Agentschap Jongerenwelzijn erop hameren dat er in de komende jaren nog meer geïnvesteerd moet worden om aan alle noden te verlichten. bron: Belga
  [naar artikel]
 27. Jeugdhulp slaakt noodkreet: druk op sector neemt jaar om jaar toe (26/12/2017 - Metro)
  De noodkreet die de jeugdhulp slaakt, is niet nieuw voor het Agentschap Jongerenwelzijn. “Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste drie jaar is toegenomen. Zo steeg het aantal aangemelde jongeren voor crisisjeugdhulp in 2016 opnieuw met 28 procent tot 9.868”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Bogaert. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al beloofd 25 miljoen euro extra te investeren in jeugdhulp de komende jaren. De Morgen schreef vandaag dat er net voor Kerst een hulpkreet kwam van de Antwerpse afdeling van Jongerenwelzijn met de vraag naar dringende opvangplaatsen voor jongeren tijdens de eindejaarsperiode. Jongerenwelzijn bevestigt dat die vraag inderdaad werd rondgestuurd. Woordvoerder Peter-Jan Bogaert beseft dat die vraag om hulp niet evident is omdat alle voorzieningen onder druk staan, zeker tijdens deze periode. Om die druk te verminderen, kondigde minister Vandeurzen een extra investering aan van 25 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 en 2019. 15 miljoen is bestemd voor laagdrempelige jeugdhulp, goed voor de ondersteuning van 3.000 gezinnen. “Door meer te investeren in laagdrempelige hulp kunnen we voortijdig ingrijpen, zodat escalaties vermeden kunnen worden. Dat verlicht de druk op het crisisaanbod”, zegt Bogaert. Daarnaast zijn er al investeringen die lopende zijn in de sector voor personen met een handicap en de psychiatrie die op hun beurt de druk op voorzieningen die werken met minderjarigen moet verlichten, geeft de woordvoerder nog mee. Toch blijft ook het Agentschap Jongerenwelzijn erop hameren dat er in de komende jaren nog meer geïnvesteerd moet worden om aan alle noden te verlichten. bron: Belga
  [naar artikel]
 28. Jeugdhulp slaakt noodkreet: druk op sector neemt jaar om jaar toe (26/12/2017 - Metro)
  De noodkreet die de jeugdhulp slaakt, is niet nieuw voor het Agentschap Jongerenwelzijn. “Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste drie jaar is toegenomen. Zo steeg het aantal aangemelde jongeren voor crisisjeugdhulp in 2016 opnieuw met 28 procent tot 9.868”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Bogaert. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al beloofd 25 miljoen euro extra te investeren in jeugdhulp de komende jaren. De Morgen schreef vandaag dat er net voor Kerst een hulpkreet kwam van de Antwerpse afdeling van Jongerenwelzijn met de vraag naar dringende opvangplaatsen voor jongeren tijdens de eindejaarsperiode. Jongerenwelzijn bevestigt dat die vraag inderdaad werd rondgestuurd. Woordvoerder Peter-Jan Bogaert beseft dat die vraag om hulp niet evident is omdat alle voorzieningen onder druk staan, zeker tijdens deze periode. Om die druk te verminderen, kondigde minister Vandeurzen een extra investering aan van 25 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 en 2019. 15 miljoen is bestemd voor laagdrempelige jeugdhulp, goed voor de ondersteuning van 3.000 gezinnen. “Door meer te investeren in laagdrempelige hulp kunnen we voortijdig ingrijpen, zodat escalaties vermeden kunnen worden. Dat verlicht de druk op het crisisaanbod”, zegt Bogaert. Daarnaast zijn er al investeringen die lopende zijn in de sector voor personen met een handicap en de psychiatrie die op hun beurt de druk op voorzieningen die werken met minderjarigen moet verlichten, geeft de woordvoerder nog mee. Toch blijft ook het Agentschap Jongerenwelzijn erop hameren dat er in de komende jaren nog meer geïnvesteerd moet worden om aan alle noden te verlichten. bron: Belga
  [naar artikel]
 29. Jeugdhulp slaakt noodkreet: druk op sector neemt jaar om jaar toe (26/12/2017 - Metro)
  De noodkreet die de jeugdhulp slaakt, is niet nieuw voor het Agentschap Jongerenwelzijn. “Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste drie jaar is toegenomen. Zo steeg het aantal aangemelde jongeren voor crisisjeugdhulp in 2016 opnieuw met 28 procent tot 9.868”, zegt woordvoerder Pieter-Jan Bogaert. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al beloofd 25 miljoen euro extra te investeren in jeugdhulp de komende jaren. De Morgen schreef vandaag dat er net voor Kerst een hulpkreet kwam van de Antwerpse afdeling van Jongerenwelzijn met de vraag naar dringende opvangplaatsen voor jongeren tijdens de eindejaarsperiode. Jongerenwelzijn bevestigt dat die vraag inderdaad werd rondgestuurd. Woordvoerder Peter-Jan Bogaert beseft dat die vraag om hulp niet evident is omdat alle voorzieningen onder druk staan, zeker tijdens deze periode. Om die druk te verminderen, kondigde minister Vandeurzen een extra investering aan van 25 miljoen voor de jeugdhulp in 2018 en 2019. 15 miljoen is bestemd voor laagdrempelige jeugdhulp, goed voor de ondersteuning van 3.000 gezinnen. “Door meer te investeren in laagdrempelige hulp kunnen we voortijdig ingrijpen, zodat escalaties vermeden kunnen worden. Dat verlicht de druk op het crisisaanbod”, zegt Bogaert. Daarnaast zijn er al investeringen die lopende zijn in de sector voor personen met een handicap en de psychiatrie die op hun beurt de druk op voorzieningen die werken met minderjarigen moet verlichten, geeft de woordvoerder nog mee. Toch blijft ook het Agentschap Jongerenwelzijn erop hameren dat er in de komende jaren nog meer geïnvesteerd moet worden om aan alle noden te verlichten. bron: Belga
  [naar artikel]
 30. ‘De jeugdhulp verdrinkt’ (25/04/2018 - De Standaard)
  De oppositie én meerderheidspartij N-VA vragen om meer plaatsen in de crisisjeugdhulp. Een recente audit van het Rekenhof schetste grote tekortkomingen in de sector. Minister Vandeurzen verzet zich tegen dat beeld: ‘Het grootste deel van de kinderen wordt wél geholpen.’
  [naar artikel]
 31. ‘De jeugdhulp verdrinkt’ (25/04/2018 - De Standaard)
  De oppositie én meerderheidspartij N-VA vragen om meer plaatsen in de crisisjeugdhulp. Een recente audit van het Rekenhof schetste grote tekortkomingen in de sector. Minister Vandeurzen verzet zich tegen dat beeld: ‘Het grootste deel van de kinderen wordt wél geholpen.’
  [naar artikel]
 32. "Alle jongeren moeten begeleiding krijgen na jeugdhulp" (13/09/2016 - De Redactie)
  Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen op een vragen in het Vlaams Parlement, naar aanleiding van het overlijden van Jordy.
  [naar artikel]
 33. Meer privacy en minder isolatie voor jongeren in jeugdhulp (07/06/2023 - De Tijd)
  08:10 Jongeren in de jeugdhulp krijgen meer privacy, en fixatie en isolatie kunnen alleen onder strikte voorwaarden. Na 20 jaar is er een nieuw Vlaams kader voor de rechten van kinderen in de jeugdhulp.
  [naar artikel]
 34. 6.584 kinderen en jongeren op wachtlijst jeugdhulp (18/09/2018 - Metro)
  Het aantal kinderen en jongeren op de wachtlijst voor de Vlaamse jeugdhulp is met 7,8 procent gestegen, tot 6.584 eind vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van de jeugdhulp, dat Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V)vandaag voorstelde in het Vlaams Parlement. Het gaat om 5.273 jongeren die wachten op intensieve hulp en 1.533 die wachten op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Sommigen wachten op beide, waardoor het totale cijfer niet gelijk is aan de som van de twee. Vandeurzen wijst er wel op dat de wachttijden sterk variëren van regio tot regio. Opvallend is dat het aantal wachtenden vooral is toegenomen bij die meerderjarigen (+42,8%). Van de wachtenden zijn er nu 5.746 minderjarig en 838 meerderjarig. “Jongeren doen meer en meer beroep op voortgezette, vrijwillige jeugdhulp na de leeftijd van 18 jaar”, zegt Vandeurzen. “Het aantal meerderjarigen in de jeugdhulp is gestegen van 4.411 in 2015 naar 5.330 in 2017. Ongetwijfeld zit de verhoogde aandacht voor deze doelgroep hier voor iets tussen. In 2017 werd ook het intersectorale actieplan Jongvolwassenen uitgerold, om de overgang tussen de jeugdhulp en de volwassenenhulp vlotter te laten verlopen.” Recent kregen de eerste initiatiefnemers nog groen licht om te starten met 87 kleinschalige wooneenheden waar jongeren met vier of zes samenleven, als tussenstap naar zelfstandig wonen. De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bereikte volgens het jaarverslag vorig jaar 68.329 jongeren, een stijging met 11 procent tegenover twee jaar eerder. Het aantal pleegjongeren en pleeggasten steeg vorig jaar tot 7.568. Stefaan Van Mulders, leidend ambtenaar van Jongerenwelzijn, is opgetogen over de pleegzorg en over de cijfers van meerderjarige jongvolwassenen. “Zorgen maken we ons wel over de signalen op het terrein over de meer intensieve hulp. De extra investeringen – in 2018 al 30 miljoen extra – die door minister Vandeurzen zijn gestart, moeten ook de komende jaren en in de volgende regeerperiode verder worden gezet, zowel in de laagdrempelige als in de meer intensieve jeugdhulp.” Groen vindt dat er drastische investeringen nodig zijn. “De regering startte terecht een aantal campagnes om psychische problemen bij jongeren bespreekbaarder te maken, maar ze vergrootte het aanbod voor hulp amper”, zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt. “Hoe sneller je een kind terug op weg helpt, hoe beter voor het kind. Wachten tot de problemen escaleren, brengt niet alleen een grotere kost met zich mee voor de jeugdhulp, maar tekent kinderen en jongeren onnodig.” Sp.a herinnert eraan dat bij de voorstelling van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) zorggarantie werd beloofd. De zorgcrisis wordt bevestigd met deze cijfers, vindt parlementslid Bart Van Malderen. bron: Belga Het bericht 6.584 kinderen en jongeren op wachtlijst jeugdhulp verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 35. “Belang van het kind moet voorop staan bij adoptie in jeugdhulp” (25/09/2018 - Metro)
  Het Vlaams Centrum voor Adoptie staat niet afkerig tegen het voorstel van Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) om adoptie mogelijk te maken voor een kind of jongere in de jeugdhulp die geen of een slechte band heeft met zijn biologische ouders, ook wanneer de wettelijke ouders zich verzetten. “We moeten hierbij wel omzichtig te werk gaan”, zegt Ariane Van Den Berghe, afdelingshoofd van het Vlaams Centrum voor Adoptie in een reactie aan Belga. “De mogelijkheid zal geval per geval moeten bekeken worden en het belang van het kind moet voorop staan”, vindt Ariane Van Den Berghe, ” maar voor een kleine, specifieke groep van jongeren kan dit zeker een mogelijkheid zijn.” Nico Krols, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), gevraagd om een reactie op het voorstel van Parys, laat weten dat het kabinet samen met Kind en Gezin de conceptnota van Lorin Parys zal bekijken. “Het is in eerste instantie aan het parlement om het debat te voeren, ook met de betrokken actoren zoals adoptiediensten, jeugdhulp, pleegzorg, … op het terrein”, aldus de woordvoerder van minister Vandeurzen. “Sowieso zal uit de besprekingen een zorgzame aanpak moeten naar voren komen. We zijn bereid een eventuele parlementaire aanbeveling ter zake uit te voeren.” bron: Belga Het bericht “Belang van het kind moet voorop staan bij adoptie in jeugdhulp” verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 36. Jongeren in de jeugdhulp kunnen eigen dossier online inzien (22/06/2021 - De Standaard)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt 5 miljoen euro uit voor de digitalisering van de jeugdhulp.
  [naar artikel]
 37. Meer jongvolwassenen doen beroep op jeugdhulp (18/09/2018 - De Standaard)
  Het aantal 18-jarigen dat intensieve jeugdhulp krijgt, is in twee jaar tijd met een derde gestegen. Ook de pleegzorg blijft groeien.
  [naar artikel]
 38. Meer jongvolwassenen doen beroep op jeugdhulp (18/09/2018 - De Standaard)
  Het aantal 18-jarigen dat intensieve jeugdhulp krijgt, is in twee jaar tijd met een derde gestegen. Ook de pleegzorg blijft groeien.
  [naar artikel]
 39. Aantal kinderen en jongeren in jeugdhulp blijft toenemen (07/10/2020 - Het Belang van Limburg)
  Het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp blijft elk jaar stijgen. Vorig jaar zaten bijna 22.000 kinderen en jongeren in een open instelling of een pleeggezin, en dat zijn er 10 procent meer dan in 2017. Dat berichten Knack en VRT NWS op basis van het jaarverslag “Jeugdhulp” van het agentschap Opgroeien.
  [naar artikel]
 40. Proefproject met ‘Simba-ouders’ in gezinshuizen voor allerjongsten in de jeugdhulp (22/11/2018 - Het Laatste Nieuws)
  Baby's en peuters die in aanraking komen met de Vlaamse jeugdhulp, zullen niet langer enkel in een pleeggezin of in een voorziening opgevangen...
  [naar artikel]
 41. 6 op 10 jongeren in jeugdhulp voelt zich onbegrepen (08/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
  Zes op de tien jongeren die in de jeugdhulp zit, denkt dat de buitenwereld hen als probleemkinderen beschouwt. Dat blijkt uit onderzoek van SOS
  [naar artikel]
 42. Ook meerderjarige moet op jeugdhulp kunnen rekenen (13/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
  Als dat nodig is, moeten ook meerderjarigen tot 25 jaar terecht kunnen in de jeugdhulp. Dat is één van de plannen om de begeleiding van kwetsbare
  [naar artikel]
 43. 6 op de 10 jongeren in jeugdhulp voelen zich onbegrepen (08/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
  Zes op de tien jongeren die in de jeugdhulp zitten, denken dat de buitenwereld hen als probleemkinderen beschouwt. Dat blijkt uit onderzoek van
  [naar artikel]
 44. Jongeren in jeugdhulp in grote mate zelfdestructief (19/02/2018 - De Standaard)
  De helft van de jongeren in de jeugdhulp denkt aan zelfmoord en/of ver­wondt zichzelf. Eén op de drie worstelt met ernstige emotionele problemen.
  [naar artikel]
 45. Jongeren in de jeugdhulp kunnen eigen dossier online inzien (22/06/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt 5 miljoen euro uit voor de digitalisering van de jeugdhulp. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.
  [naar artikel]
 46. Beke trekt 3,2 miljoen euro uit voor jeugdhulp (21/06/2020 - De Morgen)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakt 3,2 miljoen euro vrij voor de jeugdhulp. Door de coronacrisis en de lockdown hebben kinderen en jongeren het extra moeilijk en dat zorgt dan weer voor extra hulpvragen en een zwaardere belasting van de jeugdhulpvoorzieningen. Met de extra middelen kunnen in de jeugdhulp 84 bijkomende hulpverleners ingezet worden.
  [naar artikel]
 47. Jongeren in de jeugdhulp kunnen eigen dossier binnenkort online inzien (22/06/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt 5 miljoen euro uit voor de digitalisering van de jeugdhulp. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.
  [naar artikel]
 48. Groen licht voor kleinschalige wooneenheden in jeugdhulp (20/07/2018 - Het Laatste Nieuws)
  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen trekt 2 miljoen euro uit voor 87 kleinschalige wooneenheden voor jongvolwassenen. Ze zijn bestemd voor...
  [naar artikel]
 49. Wouter Beke trekt 3,2 miljoen euro uit voor jeugdhulp (21/06/2020 - Het Nieuwsblad)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) maakt 3,2 miljoen euro vrij voor de jeugdhulp. Door de coronacrisis en de lockdown hebben kinderen en jongeren het extra moeilijk en dat zorgt dan weer voor extra hulpvragen en een zwaardere belasting van de jeugdhulpvoorzieningen. Met de extra middelen kunnen in de jeugdhulp 84 bijkomende hulpverleners ingezet worden.
  [naar artikel]

Voor meer informatie of contact e-mail naar [email protected]. Disclaimer. Privacy policy