De beste Belgische krantenkoppen, elke minuut geupdate.

Langdurig zieken riskeren sanctie bij weigeren medisch onderzoek of vragenlijst niet invullen

VRT NWS

22/09/2022 - 21:21

Mensen die langdurig ziek zijn, kunnen vanaf januari een sanctie krijgen wanneer ze niet meewerken aan een vragenlijst en aan een medisch onderzoek om in te schatten of het mogelijk is om opnieuw te gaan werken. Dat is goedgekeurd in De Kamer.


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP VRT NWS

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Vandenbroucke zet licht op groen voor sancties langdurig zieken (13/05/2022 - De Standaard)
  Bedrijven met opvallend veel langdurig zieken en langdurig zieken die weigeren een vragenlijst in te vullen, kunnen sancties opgelegd krijgen. De nieuwe regels zullen ingaan op 1 januari 2023.
  [naar artikel]
 2. Langdurig zieken riskeren slechts lichte sancties (31/03/2017 - De Redactie)
  Er komen relatief lichte sancties voor langdurig zieken die niet bereid zijn om opnieuw aan de slag te gaan, in de vorm van een lagere uitkering. Werkgevers van hun kant riskeren een sanctie van 800 euro.
  [naar artikel]
 3. Langdurig zieken krijgen vragenlijst (06/04/2019 - De Morgen)
  Vanaf januari krijgen langdurig zieken een vragenlijst waarop ze moeten aangeven of ze weer aan het werk kunnen. Op die manier wil de regering-Michel het aantal zieken terugdringen.
  [naar artikel]
 4. Langdurig zieke werknemers die niet meewerken om jobmogelijkheden te onderzoeken, kunnen sanctie verwachten (13/05/2022 - VRT NWS)
  De federale ministerraad heeft de nieuwe maatregelen rond de aanpak van langdurig zieken op de werkvloer afgeklopt. Bedrijven met relatief veel langdurig zieke werknemers kunnen vanaf 2023 een financiële sanctie krijgen. De langdurig zieken zelf verliezen 2,5 procent van hun uitkering als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan een eventuele geleidelijke terugkeer naar de werkvloer.
  [naar artikel]
 5. Sanctie voor bedrijven met veel langdurig zieken lijkt maat voor niets te worden (14/10/2021 - Het Nieuwsblad)
  Bedrijven met ‘bovenmaats’ veel langdurig zieke werknemers riskeren pas een sanctie als ze driemaal meer arbeidsongeschikten tellen dan hun sectorgenoten. In de schoonmaak ligt de grens op 18 procent zieken.
  [naar artikel]
 6. Langdurig zieke werknemers die weigeren vragenlijst in te vullen, verliezen 2,5 procent van hun uitkering (13/05/2022 - Het Laatste Nieuws)
  De federale ministerraad heeft de luiken voor werknemers en werkgevers in het ‘Terug naar Werk-plan’ van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afgeklopt. Bedrijven met relatief veel langdurig zieke werknemers kunnen vanaf 2023 een financiële sanctie krijgen. De langdurig zieken zelf verliezen 2,5 procent van hun uitkering als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan het reïntegratieproces.
  [naar artikel]
 7. Sancties voor langdurig zieken lokken kritiek uit (13/10/2021 - Het Belang van Limburg)
  De regering gaat de langdurig zieken strenger aanpakken. Wie weigert om mee te werken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt, dreigt een stukje van zijn uitkering te verliezen. Langdurig zieken, het zijn er zo'n 500.000 in ons land, moeten na tien weken op de ziekenkas een vragenlijst invullen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze 2,5 procent van hun uitkering verliezen. De CM is tegen sancties. Maar een re-integratieproject van CM Limburg zal wel nationaal uitgerold worden. De PVDA noemt de aangekondigde sancties een trieste primeur.
  [naar artikel]
 8. Regering wil langdurig zieken die weigeren mee te werken aan re-integratie sanctie geven (11/10/2021 - Gazet van Antwerpen)
  Op de tafel van de federale regering ligt op dit moment ook een compromis over de re-integratie van langdurig zieken. Opvallend is dat de verschillende partijen lijken in te stemmen met een beleid waarbij de zieke ook gesanctioneerd kan worden als hij niet meewerkt aan het traject richting werk.
  [naar artikel]
 9. Compromis op regeringstafel: langdurig zieken die weigeren mee te werken aan re-integratie krijgen sanctie (11/10/2021 - Het Nieuwsblad)
  Op de tafel van de federale regering ligt op dit moment ook een compromis over de re-integratie van langdurig zieken. Opvallend is dat de verschillende partijen lijken in te stemmen met een beleid waarbij de zieke ook gesanctioneerd kan worden als hij niet meewerkt aan het traject richting werk.
  [naar artikel]
 10. Vakbonden tegen nieuwe sancties voor langdurig zieken (31/03/2017 - Knack)
  De ministerraad is het eens geraakt over het dossier van de herintegratie van langdurig zieken. Bedrijven die te weinig inspanningen leveren, zullen een sanctie van 800 euro per tekortkoming riskeren. Werknemers kunnen hun uitkering met vijf tot tien procent zien dalen. Vakbonden ACV en ABVV zijn erg kritisch.
  [naar artikel]
 11. ‘Principeakkoord over sancties langdurig zieken’ (05/05/2018 - Metro)
  Er is binnen de regering een principeakkoord over de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer, en daarbijhorende sancties. Dat zegt een woordvoerder van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. vandaag melden De Tijd en De Standaard dat er sprake is van een akkoord binnen de federale regering over sancties voor bedrijven die onvoldoende inspanningen doen om langdurig zieken aan de slag te krijgen en voor zieken die onvoldoende initiatief daartoe nemen. “Er is een principeakkoord. Nog niet alle details zijn rond. De ministerraad spreekt er zich volgende week over uit”, klinkt het bij De Block. Bedrijven die in gebreke blijven, riskeren een sanctie van 800 euro. Er is wel sprake van een overgangsperiode van een jaar. Werknemers die onvoldoende inspanningen leveren om terug aan de slag te gaan, riskeren dat ze een maand lang 5 tot 10 procent van hun uitkering verliezen. bron: Belga Het bericht ‘Principeakkoord over sancties langdurig zieken’ verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 12. ‘Principeakkoord over sancties langdurig zieken’ (05/05/2018 - Metro)
  Er is binnen de regering een principeakkoord over de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer, en daarbijhorende sancties. Dat zegt een woordvoerder van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. vandaag melden De Tijd en De Standaard dat er sprake is van een akkoord binnen de federale regering over sancties voor bedrijven die onvoldoende inspanningen doen om langdurig zieken aan de slag te krijgen en voor zieken die onvoldoende initiatief daartoe nemen. “Er is een principeakkoord. Nog niet alle details zijn rond. De ministerraad spreekt er zich volgende week over uit”, klinkt het bij De Block. Bedrijven die in gebreke blijven, riskeren een sanctie van 800 euro. Er is wel sprake van een overgangsperiode van een jaar. Werknemers die onvoldoende inspanningen leveren om terug aan de slag te gaan, riskeren dat ze een maand lang 5 tot 10 procent van hun uitkering verliezen. bron: Belga Het bericht ‘Principeakkoord over sancties langdurig zieken’ verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 13. Langdurig zieken en werkgevers riskeren in toekomst sanctie (18/05/2018 - De Standaard)
  Bedrijven en zieken die te weinig moeite doen om opnieuw aan het werk te gaan, zullen een boete kunnen krijgen. Dat besliste de federale regering vandaag.
  [naar artikel]
 14. Langdurig zieken en werkgevers riskeren in toekomst sanctie (18/05/2018 - De Standaard)
  Bedrijven en zieken die te weinig moeite doen om opnieuw aan het werk te gaan, zullen een boete kunnen krijgen. Dat besliste de federale regering vandaag.
  [naar artikel]
 15. Kernkabinet akkoord over sanctie voor langdurig zieken die gesprek over terugkeer weigeren (12/10/2021 - Knack)
  Binnen het kernkabinet is er een consensus over de hervorming van de reïntegratietrajecten voor langdurig zieken. Dat systeem wordt vandaag al te vaak misbruikt om mensen aan deur te zetten wegens medische overmacht, maar voortaan worden beide uit elkaar gehaald.
  [naar artikel]
 16. Vier op de tien langdurig zieken vullen verplichte vragenlijst niet in (10/01/2022 - Het Laatste Nieuws)
  Veel langdurig zieken antwoorden niet op de vragen over een mogelijke terugkeer naar werk. Dat blijkt uit een rondvraag van De Standaard bij de ziekenfondsen, waarover ook Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg schrijven.
  [naar artikel]
 17. Wanneer riskeert de chronisch zieke een sanctie? Welke bedrijven moeten op hun hoede zijn? (13/05/2022 - Gazet van Antwerpen)
  Langdurig zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar een job, riskeren vanaf volgend jaar een sanctie. Voor het zover komt, moeten ze al veel knipperlichten en uitnodigingen genegeerd hebben. Maar wanneer riskeer je een sanctie als chronisch zieke of als bedrijf?
  [naar artikel]
 18. 32.333 Limburgers langer dan één jaar ziek (15/09/2016 - Het Belang van Limburg)
  Vanaf oktober treedt het actieplan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in werking dat langdurig zieken sneller weer aan het werk moet helpen. Iedereen die langer dan een maand ziek is, moet hierover een vragenlijst invullen. In Limburg zijn we procentueel gezien ‘kampioen’ van Vlaanderen wat de langdurig zieken betreft. 32.333 Limburgers zijn langer dan een jaar ziek, blijkt uit cijfers van het Riziv. Dat is niet eens veel minder dan de 34.400 werklozen in de provincie.
  [naar artikel]
 19. Regering dicht bij akkoord over langdurig zieken (10/04/2019 - De Morgen)
  Een regeringsakkoord over de reïntegratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt is nog maar een kwestie van tijd. Zowel werkgevers, -nemers als artsen kunnen tegen een sanctie aankijken.
  [naar artikel]
 20. Wanneer riskeert de chronisch zieke een sanctie? Welke bedrijven moeten op hun hoede zijn? (13/05/2022 - Het Nieuwsblad)
  Langdurig zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar een job, riskeren vanaf volgend jaar een sanctie. Maar voor het zover komt, moeten ze al veel knipperlichten en uitnodigingen genegeerd hebben. Maar wanneer riskeer je een sanctie als chronisch zieke of als bedrijf?
  [naar artikel]
 21. Wanneer riskeert de chronisch zieke een sanctie? Welke bedrijven moeten op hun hoede zijn? (13/05/2022 - Het Belang van Limburg)
  Langdurig zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar een job, riskeren vanaf volgend jaar een sanctie. Maar voor het zover komt, moeten ze al veel knipperlichten en uitnodigingen genegeerd hebben. Maar wanneer riskeer je een sanctie als chronisch zieke of als bedrijf?
  [naar artikel]
 22. Heftige discussie in Kamer tussen Hedebouw en Vandenbroucke over aanpak langdurig zieken (13/10/2021 - Het Belang van Limburg)
  In de Kamer is woensdag fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. “Onbegrijpelijk voor socialisten”, beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over “pure symboolpolitiek”.
  [naar artikel]
 23. Zo moeten langdurig zieken aan het werk (31/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
  De ministerraad is het eens geraakt over de sanctie die werkgevers en werknemers riskeren indien ze te weinig inspanningen leveren voor de
  [naar artikel]
 24. Langdurig zieken kunnen tot 10 procent van uitkering verliezen (31/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
  De ministerraad is het eens geraakt over de sanctie die werkgevers en werknemers riskeren indien ze te weinig inspanningen leveren voor de
  [naar artikel]
 25. Heftige discussie in Kamer tussen Hedebouw en Vandenbroucke over aanpak langdurig zieken: “Herpak u, stop met die rechtse politiek” (13/10/2021 - Gazet van Antwerpen)
  In de Kamer is woensdag fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. “Onbegrijpelijk voor socialisten”, beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over “pure symboolpolitiek”.
  [naar artikel]
 26. Heftige discussie in Kamer tussen Hedebouw en Vandenbroucke over aanpak langdurig zieken: “Herpak u, stop met die rechtse politiek” (13/10/2021 - Het Nieuwsblad)
  In de Kamer is woensdag fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. “Onbegrijpelijk voor socialisten”, beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over “pure symboolpolitiek”.
  [naar artikel]
 27. 200 bedrijven met te veel langdurig zieken riskeren boete (23/12/2022 - De Tijd)
  08:53 Meer dan 400 bedrijven kregen deze week een verwittiging dat het aantal langdurig zieken de spuigaten uit loopt. Vooral in de poetssector en de zorg is de uitval hoog.
  [naar artikel]
 28. Oppositie en meerderheid in de clinch over aanpak langdurig zieken: “Onbegrijpelijk voor socialisten” (13/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
  In de Kamer wordt fel gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. “Onbegrijpelijk voor socialisten”, beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over “pure symboolpolitiek”.
  [naar artikel]
 29. Ministerraad akkoord over herintegratie langdurig zieken (31/03/2017 - Het Laatste Nieuws)
  De ministerraad is het eens geraakt over de sanctie die werkgevers en werknemers riskeren indien ze te weinig inspanningen leveren voor de
  [naar artikel]
 30. HET DEBAT. Is de strengere aanpak van langdurig zieken een goede zaak? Dit is jullie mening (12/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Wie langdurig ziek is, zal binnenkort iets strenger worden aangepakt. Na tien weken wordt men uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen in het kader van de herintegratie. Wie weigert mee te werken, dreigt 2,5 procent van zijn ziekte-uitkering te verliezen. Daarnaast kunnen werkgevers eveneens gesanctioneerd worden als er veel langdurig zieken zijn binnen het bedrijf. Is het een goede zaak dat langdurig zieken strenger worden aangepakt? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.
  [naar artikel]
 31. ‘Onbegrijpelijk voor socialisten’: oppositie en meerderheid in de clinch over aanpak langdurig zieken (13/10/2021 - De Morgen)
  In de Kamer is deze namiddag fel verder gedebatteerd over de sanctie die de regering wil invoeren voor langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt. ‘Onbegrijpelijk voor socialisten’, beet PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw de meerderheid toe. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel had het dan weer over ‘pure symboolpolitiek’.
  [naar artikel]
 32. HET DEBAT. Is de strengere aanpak van langdurig zieken een goede zaak? (12/10/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Wie langdurig ziek is, zal binnenkort iets strenger worden aangepakt. Na tien weken wordt men uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen in het kader van de herintegratie. Wie weigert mee te werken, dreigt 2,5 procent van zijn ziekte-uitkering te verliezen. Daarnaast kunnen werkgevers eveneens gesanctioneerd worden als er veel langdurig zieken zijn binnen het bedrijf. Is het een goede zaak dat langdurig zieken strenger worden aangepakt? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat experts en politici ervan vinden.
  [naar artikel]
 33. Sancties voor langdurig zieken pas vanaf 2023 (17/11/2021 - De Tijd)
  20:08 Pas vanaf 2023 kunnen langdurig zieken die niet meewerken aan hun re-integratie een sanctie krijgen. Dat komt omdat voor bedrijven nog geen boetes mogelijk zijn in 2022.
  [naar artikel]
 34. Zieke Belgen: strengere regels, meer langdurig zieken (31/10/2019 - Knack)
  De regering-Michel maakte er een prioriteit van om de activiteitsgraad op te krikken. Daarbij viseerde ze ook de langdurig zieken. Maar de re-integratieplannen hebben het aantal langdurig zieken niet doen afnemen. Hoe kan het beter?
  [naar artikel]
 35. Compromis op regeringstafel: langdurig zieken die niet meewerken aan re-integratie krijgen sanctie (11/10/2021 - Het Belang van Limburg)
  Op de tafel van de federale regering ligt op dit moment ook een compromis over de re-integratie van langdurig zieken. Opvallend is dat de verschillende partijen lijken in te stemmen met een beleid waarbij de zieke ook gesanctioneerd kan worden als hij niet meewerkt aan het traject richting werk.
  [naar artikel]
 36. Sanctie voor wie langdurig zieke niet opnieuw aan het werk helpt (18/05/2018 - Knack)
  De federale ministerraad heeft een akkoord gevonden over de re-integratie van langdurig zieken.
  [naar artikel]
 37. Veel langdurig zieken vullen verplichte vragenlijst niet in, maar verzet tegen sancties blijft: “Veel werk is volgens mij ziekmakend” (10/01/2022 - Het Nieuwsblad)
  Veel langdurig zieken antwoorden niet op de vragen over een mogelijke terugkeer naar werk, blijkt uit een rondvraag bij de ziekenfondsen. De regering besliste recent om daar sancties aan te koppelen, maar dat botst nog altijd op protest.
  [naar artikel]
 38. De re-integratie van langdurig zieken neemt een moeizame start (07/06/2018 - Knack)
  De ambities van de regering-Michel om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen, lijken voorlopig een maat voor niets. Ondanks de invoering van re-integratietrajecten was het aantal langdurig zieken nooit hoger.
  [naar artikel]
 39. Langdurig zieken opnieuw aan het werk: bedrijven of zieken die niet meewerken worden beboet (18/05/2018 - VRT NWS)
  De federale regering heeft beslist dat mensen die langdurig ziek zijn opnieuw aan het werk moeten, als dat medisch mogelijk is. Zieken of bedrijven die niet meewillen werken aan een zogeheten "re-integratie" kunnen een boete krijgen of een deel van hun ziekte-uitkering verliezen. "We zullen niemand verplichten om te werken als dat medisch gezien niet kan", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). "Zieke werknemers die via aangepast werk terug aan de slag kunnen, halen voldoening uit dat werk en ontvangen een hoger inkomen."
  [naar artikel]
 40. Sanctie voor wie langdurig zieke niet opnieuw aan het werk helpt (18/05/2018 - Het Laatste Nieuws)
  De federale ministerraad heeft een akkoord gevonden over de re-integratie van langdurig zieken. Werkgevers die geen redelijke inspanningen doen om...
  [naar artikel]
 41. Aantal langdurig zieken hoogst in Limburg: 25% hoger dan Vlaams gemiddelde (24/04/2018 - Het Belang van Limburg)
  Onze provincie heeft nog altijd het hoogste percentage langdurig zieken. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta. Langdurig zieken zijn medewerkers die langer dan een jaar ziek zijn. De voorbije vier jaar steeg dat percentage met maar liefst 12 procent. Mits aangepast werk moet het volgens Acerta mogelijk zijn om langdurig zieken sneller te re-integreren op de arbeidsmarkt.
  [naar artikel]
 42. Meryame Kitir: "We moeten investeren in mensen, ook in langdurig zieken" (13/10/2021 - Het Belang van Limburg)
  "Het is maar na verschillende weigeringen om de vragenlijst in te vullen dat de langdurig zieke een sanctie zal krijgen", zegt de Limburgse minister in de regering, Meryame Kitir. Volgens Kitir zullen ook werkgevers waar verdacht veel mensen uitvallen, verplicht worden om een bijdrage te storten in een fonds voor preventie. En de mutualiteiten worden beloond als ze scoren op re-integratie. Daarvoor dient het systeem van de terug-naar-werk-coaches. Kitir was vanmiddag te gast in het TVL Nieuws.
  [naar artikel]
 43. In vier jaar tijd 71.000 langdurig zieken erbij (18/03/2019 - De Morgen)
  Om meer mensen aan het werk te krijgen, maakte de regering-Michel een prioriteit van de activering van langdurig zieken. De resultaten van die inspanning vallen tegen. Sinds de start van de legislatuur zijn er 71.000 zieken bij gekomen. Vakbonden en zieken-fondsen plaatsen vragen bij de harde aanpak.
  [naar artikel]
 44. Langdurig zieken zullen straks 2,5 procent van hun uitkering kunnen verliezen (11/10/2021 - De Standaard)
  Langdurig zieken die pertinent weigeren om mee te werken aan een mogelijke terugkeer naar werk, zullen een deel van hun uitkering kunnen verliezen. Dat compromis ligt alvast op de regeringstafel. Ook werkgevers zullen over de brug moeten komen.
  [naar artikel]
 45. Sancties voor langdurig zieken wekken woede ACV op (31/03/2017 - De Standaard)
  Het ACV is woedend over de regeringsbeslissing om langdurig zieken met financiële sancties te dwingen tot medewerking aan re-integratietrajecten. ‘Deze botte en puur budgettaire beslissing is nefast voor de constructieve aanpak die de voorbije maanden groeide rond re-integratie van langdurig zieken’, aldus de christelijke vakbond.
  [naar artikel]
 46. Acerta: “Wet over re-integratie langdurig zieken werkt niet” (18/04/2019 - Het Laatste Nieuws)
  De nieuwe regeling voor re-integratie van langdurig zieken werkt niet goed. Dat zegt Acerta op basis van eigen onderzoek naar middellang...
  [naar artikel]
 47. Aantal langdurig zieken op recordniveau (18/03/2019 - De Standaard)
  Ons land telt meer dan 415.000 langdurig zieken, een record. In de eerste helft van 2018 steeg het aantal zieken ook weer sneller dan voordien, ondanks de maatregelen van de regering.
  [naar artikel]
 48. Linkse oppositie hekelt sanctionering langdurig zieken (18/05/2018 - Het Laatste Nieuws)
  De federale ministerraad heeft vandaag beslist dat langdurig zieken die niet meewerken aan hun re-integratie eenmalig 5 tot 10 procent van hun...
  [naar artikel]
 49. Taboes rond activeren langdurig zieken sneuvelen voorlopig niet (09/09/2021 - De Tijd)
  17:35 Met de inzet van 60 Terug naar Werk-coördinatoren kiest minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor de voorzichtige aanpak om langdurig zieken weer aan het werk helpen. Een hardere aanpak van zieken d...
  [naar artikel]

Voor meer informatie of contact e-mail naar [email protected]. Disclaimer. Privacy policy