Krantenkoppen logoDe Krantenkoppen

Elke minuut geupdate en mobile friendly!

06 July 2020
19:42 uur

Armoede in Vlaanderen blijft toenemen en er is niet echt verbetering in zicht

Het Laatste Nieuws

04/10/2016 - 12:31

De armoede in Vlaanderen blijft toenemen. Iets meer dan 11 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Erger is het gesteld als de kinderarmoede


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP HET LAATSTE NIEUWS

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Armoede blijft toenemen: 'Homans moet uit haar pijp komen' (04/10/2016 - Knack)
  De armoede in Vlaanderen blijft toenemen. Iets meer dan 11 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Een op de acht kinderen in Vlaanderen groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. 'Hopelijk schudt dit minister Homans wakker', zegt Groen.
  [naar artikel]
 2. Armoede in Vlaanderen blijft stijgen, weinig verbetering in zicht (04/10/2016 - Gazet van Antwerpen)
  Met iets meer dan 11 procent blijft het aantal van Vlamingen in armoede stijgen. Voor kinderen is het nog erger gesteld want een op de acht groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2016 van de organisatie Decenniumdoelen 2017. Met de publicatie van de negende armoedebarometer stelt coördinator Michel Debruyne dan ook vast dat “we na negen jaar nog geen stap verder staan.”
  [naar artikel]
 3. Armoede in Vlaanderen blijft stijgen, weinig verbetering in zicht (04/10/2016 - Het Nieuwsblad)
  Met iets meer dan 11 procent blijft het aantal van Vlamingen in armoede stijgen. Voor kinderen is het nog erger gesteld want een op de acht groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2016 van de organisatie Decenniumdoelen 2017. Met de publicatie van de negende armoedebarometer stelt coördinator Michel Debruyne dan ook vast dat “we na negen jaar nog geen stap verder staan.”
  [naar artikel]
 4. Armoede in Vlaanderen blijft stijgen, weinig verbetering in zicht (04/10/2016 - Het Belang van Limburg)
  Met iets meer dan 11 procent blijft het aantal van Vlamingen in armoede stijgen. Voor kinderen is het nog erger gesteld want een op de acht groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2016 van de organisatie Decenniumdoelen 2017. Met de publicatie van de negende armoedebarometer stelt coördinator Michel Debruyne dan ook vast dat “we na negen jaar nog geen stap verder staan.”
  [naar artikel]
 5. Armoede bij Vlaamse kinderen blijft toenemen (29/03/2019 - De Morgen)
  Eén kind op de tien in Vlaanderen leeft in armoede. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering. 'Het is nu of nooit voor de strijd tegen armoede', zegt Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
  [naar artikel]
 6. Station Hasselt: geen verbetering in zicht (15/09/2016 - Het Belang van Limburg)
  Hoe slecht het Hasseltse station er ook bij ligt, er is voorlopig geen verbetering in zicht. Hoewel de NMBS werkt maakte van de defecte roltrappen blijft de rest van het station er verloederd bijliggen.
  [naar artikel]
 7. Nieuwe cijfers tonen nog geen echte verbetering: armoede blijkt moeilijk in te dijken (16/06/2019 - Het Nieuwsblad)
  Nieuwe armoedecijfers over 2018 geven aan dat België er maar niet in slaagt die echt te doen dalen. De inkomensarmoede zit nu zelfs op het hoogste peil ooit.
  [naar artikel]
 8. Kan een stad als Gent de armoede écht aanpakken? (18/09/2018 - De Morgen)
  Een op de vijf Gentse kinderen wordt geboren in armoede. Ondanks een heel arsenaal aan maatregelen van het stadsbestuur. Hamvraag is: hoe pak je armoede aan op stadsniveau?
  [naar artikel]
 9. Acht procent Vlaamse kinderen leeft in armoede (14/12/2018 - Het Belang van Limburg)
  BRUSSELIn het rijke Vlaanderen groeit 8 procent van de kinderen op in armoede. Hun ouders kunnen zich evidente zaken als een schooluitstap of nieuwe kleren niet veroorloven. Tot die conclusie komt een nieuw onderzoek. Vlaanderen scoort wel een stuk beter dan het Belgische gemiddelde (15 procent kinderen in armoede).
  [naar artikel]
 10. Armoederisico in België blijft toenemen: “Regeringsbeleid faalt” (17/05/2018 - Het Nieuwsblad)
  Het armoederisico in België blijft toenemen. Tien jaar geleden werd 14,7 procent van de Belgen beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede, vorig jaar lag dat aantal op 15,9 procent, zo blijkt uit de jongste cijfers van Statbel, die donderdag werden gepubliceerd. Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan 1.139 euro per maand voor een alleenstaande. Het armoederisico stijgt jaar na jaar en is vooral groot bij jongeren, zo blijkt.
  [naar artikel]
 11. Armoederisico in België blijft toenemen (17/05/2018 - Metro)
  Het armoederisico in België blijft toenemen. Tien jaar geleden werd 14,7 procent van de Belgen beschouwd als een risicogroep voor monetaire armoede, vorig jaar lag dat aantal op 15,9 procent, zo blijkt uit de jongste cijfers van Statbel. Het gaat om mensen die in een huishouden wonen waarvan het totale beschikbare inkomen lager ligt dan 1.139 euro per maand voor een alleenstaande. Het armoederisico stijgt jaar na jaar en is vooral groot bij jongeren, zo blijkt. In 2016 lag het armoederisico op 15,5 procent. Vorig jaar steeg dat tot bijna 16 procent. Vooral jongeren vertonen een groter risico: in de categorie tot vijftien jaar heeft 17,9 procent een risico op monetaire armoede. Tien jaar geleden was dat 16,6 procent. In de categorie 16-24 jaar is er nu zelfs sprake van 22,1 procent risico op armoede, een pak meer dan de 17,5 procent tien jaar geleden. Bij 65-plussers doet zich dan weer de omgekeerde beweging voor: het risico daalde er van 21,3 procent in 2008 naar 16 procent vorig jaar. Ook werklozen (49,1 procent) zijn een stuk kwetsbaarder dan de werkende bevolking (5 procent). Hetzelfde geldt voor leden van eenoudergezinnen (39,7 procent), tegenover bijvoorbeeld een gezin met twee volwassenen en twee kinderen (8,5%). Ook huurders (36,4 procent) lopen een groter risico op armoede dan zij die eigenaar zijn van hun woning (8,8%). Statbel stelt nog vast dat sinds het begin van de metingen de kloof tussen de laagst opgeleiden (hoogstens diploma lager onderwijs) en hoger opgeleiden groter is geworden: respectievelijk 27,2 procent versus 6,4 procent. Volgens de Europese armoede-indicator vertoont zelfs 20,3 procent van de Belgische bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. Zo’n 13,5 procent van de Belgen leeft in een huishouden met een lage werkintensiteit, terwijl 5,1 procent geconfronteerd wordt met ernstige materiële deprivatie. bron: Belga   Het bericht Armoederisico in België blijft toenemen verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 12. Bijna één Belgisch kind op zes leeft in armoede… en het probleem wordt erger (14/12/2018 - Het Nieuwsblad)
  In het rijke Vlaanderen groeit 8 procent van de kinderen op in armoede. Hun ouders kunnen zich evidente zaken als een schooluitstap of nieuwe kleren niet veroorloven. Tot die conclusie komt een nieuw ­onderzoek dat voor het eerst de armoede meet aan de hand van zeventien elementaire behoeftes. Vlaanderen scoort weliswaar een stuk beter dan het Belgische gemiddelde (15 procent kinderen in armoede), maar onderzoeker Frank Vandenbroucke waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid. “Ook bij ons zal het probleem snel groeien.”
  [naar artikel]
 13. Smartphone haalt Kenianen uit armoede (12/12/2016 - Knack)
  Kenianen die hun bankzaken regelen via hun smartphone, hebben meer kans om uit de armoede te geraken. Vooral in gezinnen waar vrouwen aan het hoofd staan, leidt mobiele financiële dienstverlening tot een verbetering van de levenskwaliteit.
  [naar artikel]
 14. Sp.a vreest dat aantal daklozen in Vlaanderen zal toenemen (04/11/2019 - Het Laatste Nieuws)
  De sp.a vreest dat de dak- en thuisloosheid ook in Vlaanderen zal toenemen. Dat zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys in een reactie op het...
  [naar artikel]
 15. Aantal huisartsarme gemeenten in Vlaanderen blijft toenemen (26/08/2019 - De Standaard)
  Vlaanderen telt voor de periode van juni 2019 tot eind 2020 in totaal 227 ‘huisartsarme’ gemeenten (Antwerpen en Gent niet meegeteld).
  [naar artikel]
 16. Wekelijks 232 huurders bedreigd met uithuiszetting: ‘Dit mag niet het nieuwe normaal worden’ (31/08/2019 - De Morgen)
  In 2018 dreigden in Vlaanderen 12.070 huurders uit hun huis gezet te worden, blijkt uit nieuwe cijfers van de OCMW’s. Er is ook niet meteen verbetering in zicht. Het aantal huurconflicten gaat dit jaar zelfs nog in stijgende lijn.
  [naar artikel]
 17. Kinderarmoede in Vlaanderen opnieuw toegenomen (12/06/2018 - VRT NWS)
  Bijna 14 procent van de kinderen tussen nul en drie jaar in Vlaanderen groeit op in armoede. Dat blijkt uit de zogenaamde kansarmoede-index van Kind en Gezin voor 2017.  Vooral kinderen van een niet- Belgische moeder hebben kans om in armoede geboren te worden.
  [naar artikel]
 18. Subjectieve armoede in Vlaanderen gezakt naar 11,2 procent (12/09/2019 - Metro)
  De subjectieve armoede in Vlaanderen is in 2018 gedaald naar 11,2 procent. Dat komt overeen met ongeveer 740.000 personen. Het gaat om inwoners die zelf aangeven dat ze moeilijk of zeer moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. Het is het laagste cijfer sinds 2008. Dat blijkt uit gegevens van Statistiek Vlaanderen. Het subjectieve armoedecijfer drukt uit hoeveel mensen zelf aangeven moeilijk of heel moeilijk rond te komen met hun maandelijks beschikbare inkomen. Voor 2018 komt het cijfer voor Vlaanderen uit op 11,2 procent. Dat is niet alleen een daling tegenover de 13,7 procent van 2017, maar ook het laagste cijfer van de voorbije tien jaar. De subjectieve armoede in Vlaanderen lag in 2018 iets hoger bij vrouwen (12 procent) dan bij mannen (10 procent). Vooral eenoudergezinnen (37 procent), werklozen (35 procent) en personen die geboren zijn buiten de EU (28 procent) geven aan moeilijk rond te komen. Uit de cijfers blijkt nog dat Vlaanderen het op het vlak van subjectieve armoede beter doet dan het EU-gemiddelde van 20 procent. Binnen België doet Vlaanderen het ook een pak beter dan de andere gewesten. Zo lag de subjectieve armoede in Wallonië op 27 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs op 38 procent. bron: Belga Het bericht Subjectieve armoede in Vlaanderen gezakt naar 11,2 procent verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 19. Huurconflicten in stijgende lijn: 232 huurders per week dreigen woning te verliezen (31/08/2019 - De Morgen)
  In 2018 dreigden in Vlaanderen 12.070 huurders uit hun huis gezet te worden, blijkt uit nieuwe cijfers van de OCMW’s. Er is ook niet meteen verbetering in zicht. Het aantal huurconflicten gaat dit jaar zelfs nog in stijgende lijn.
  [naar artikel]
 20. Alcoholplaag blijft toenemen in Leuven (15/02/2019 - De Standaard)
  De alcoholplaag in Leuven blijft toenemen. In 2018 werden 1.137 feiten van misbruik geregistreerd, een toename met 8,8 procent tegenover 2017. De trend is al stijgend sinds 2005.
  [naar artikel]
 21. Netwerk tegen Armoede ongerust: “grote kansen gemist om armoede terug te dringen” (12/08/2019 - Metro)
  Netwerk tegen Armoede zegt “zeer verontrust” te zijn over de nota van Vlaams informateur Bart De Wever. “Armoedebestrijding is zo goed als afwezig en verder worden er, onder meer in onderwijs en woonbeleid, grote kansen gemist om armoede effectief terug te dringen”, zegt de organisatie in een persbericht. Het Netwerk tegen Armoede hoopt op een stevige bijsturing. De organisatie pleit onder meer voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs en voor het investeren van de vrijgekomen middelen uit de afschaffing van de woonbonus in de sociale en private huurmarkt. “Vlaanderen kampt al jaren met een wooncrisis en die manifesteert zich eerst en vooral op de huurmarkt”, luidt het. “De ambities op dat vlak blijven bijzonder vaag. Het bouwritme voor sociale woningen moet verder versneld worden om de Vlaamse wooncrisis tegen te gaan.” De beperktere toegang voor nieuwkomers tot de Vlaamse sociale bescherming is een maatregel die de armoede in Vlaanderen alleen maar verder zal doen toenemen, meent het Netwerk tegen Armoede. “Wie pas na 5 jaar recht krijgt op sociale bescherming zal het moeilijker krijgen om een job te zoeken, een geschikte woning te vinden of medische en schoolkosten te betalen. Vlamingen, nieuwkomers en oudkomers, hebben net nood aan meer sociale bescherming, niet minder. Dat tonen de stijgende (kinder)armoedecijfers jaar na jaar aan.” bron: Belga Het bericht Netwerk tegen Armoede ongerust: “grote kansen gemist om armoede terug te dringen” verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 22. Subjectieve armoede in Vlaanderen zakt naar 11,2 procent (12/09/2019 - De Morgen)
  De subjectieve armoede in Vlaanderen is in 2018 gedaald naar 11,2 procent. Dat komt overeen met ongeveer 740.000 personen. Het gaat om inwoners die zelf aangeven dat ze moeilijk of zeer moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. Het is het laagste cijfer sinds 2008. Dat blijkt uit gegevens van Statistiek Vlaanderen.
  [naar artikel]
 23. 1 op 8 Vlaamse kinderen geboren in armoede (04/10/2016 - De Tijd)
  13:53 De armoede in Vlaanderen neemt toe, kinderarmoede wordt zelfs stilaan structureel voor onze regio.
  [naar artikel]
 24. Wolvenpopulatie in Duitsland blijft toenemen, momenteel 105 roedels (02/12/2019 - Het Belang van Limburg)
  In Duitsland blijft de wolvenpopulatie toenemen. Momenteel leven er 105 wolvenroedels, blijkt volgens het Duits federaal agentschap voor natuurbehoud (BfN) uit de cijfers van 2018/2019.
  [naar artikel]
 25. Hoe dalende armoedecijfers toch meer armoede betekenen (27/11/2018 - VRT NWS)
  De armoede in Vlaanderen daalt licht, maar met 9,8 procent is het armoederisico nog altijd hoog. “Onaanvaardbaar hoog”, als je kijkt naar heel België, vinden de makers van de elfde Armoedebarometer van Decenniumdoelen. De armoede wordt immers nijpender en komt binnengeslopen bij wie werkloos is of zelfs werkt, maar een laag inkomen heeft. De daling van het armoedecijfer geldt dus niet voor iedereen.  
  [naar artikel]
 26. SP.A ontwikkelt instrument tegen armoede (03/10/2018 - De Standaard)
  Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die experimenteert met persoonlijke begeleiding van gezinnen in armoede. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijke ondersteuning.
  [naar artikel]
 27. SP.A ontwikkelt instrument tegen armoede (03/10/2018 - De Standaard)
  Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die experimenteert met persoonlijke begeleiding van gezinnen in armoede. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijke ondersteuning.
  [naar artikel]
 28. SP.A ontwikkelt instrument tegen armoede (03/10/2018 - De Standaard)
  Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die experimenteert met persoonlijke begeleiding van gezinnen in armoede. Dat gebeurt aan de hand van wetenschappelijke ondersteuning.
  [naar artikel]
 29. 'Vlaanderen groeit ook volgende jaren meer dan Wallonië' (12/07/2019 - De Tijd)
  12:49 De economische kloof tussen beide regio's blijft minstens tot 2024 toenemen.
  [naar artikel]
 30. Groen wil sterker actieplan tegen armoede (11/06/2017 - De Standaard)
  In aanloop naar de bijsturing van het Vlaams actieplan tegen armoede op 3 juli vraagt Groen specifieke maatregelen voor een betere bescherming van de 150.000 kinderen die in Vlaanderen in armoede leven. De partij bezoekt de komende weken armoedeorganisaties in de steden waar de kansarmoede het grootst is.
  [naar artikel]
 31. Groen voert druk op minister Homans op: “Regering kan kinderen uit armoede halen” (11/06/2017 - Het Belang van Limburg)
  In aanloop naar de bijsturing van het Vlaams actieplan tegen armoede op 3 juli vraagt Groen specifieke maatregelen voor een betere bescherming van de 150.000 kinderen die in Vlaanderen in armoede leven. De partij bezoekt de komende weken armoedeorganisaties in de steden waar de kansarmoede het grootst is.
  [naar artikel]
 32. Groen voert druk op minister Homans op: “Regering kan kinderen uit armoede halen” (11/06/2017 - Gazet van Antwerpen)
  In aanloop naar de bijsturing van het Vlaams actieplan tegen armoede op 3 juli vraagt Groen specifieke maatregelen voor een betere bescherming van de 150.000 kinderen die in Vlaanderen in armoede leven. De partij bezoekt de komende weken armoedeorganisaties in de steden waar de kansarmoede het grootst is.
  [naar artikel]
 33. Armoede-organisaties vragen meer aandacht voor armoede in Vlaanderen (18/10/2018 - VRT NWS)
  Voor alle coalities in de maak en voor alle nieuwe gemeentebesturen die al beklonken zijn, hebben de armoede-organisaties een vraag om meer te doen voor mensen in armoede. Want met zeggenschap over kinderopvang, huisvesting en OCMW' s kunnen de steden en gemeenten wel degelijk een verschil maken. Dakloze jongeren helpen bijvoorbeeld, een fenomeen dat meer en meer opduikt in de steden.
  [naar artikel]
 34. Verdubbeling aantal thuislozen in Brussel: SP.A vreest ook voor toename in Vlaanderen zal toenemen (04/11/2019 - Het Nieuwsblad)
  De SP.A vreest dat de dak- en thuisloosheid ook in Vlaanderen zal toenemen. Dat zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys in een reactie op het onderzoek dat Brussels Studies maandag publiceert en waaruit blijkt dat het aantal thuis- en daklozen in het Brussels Gewest in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is.
  [naar artikel]
 35. Palliatieve zorgvoorzieningen scoren goed in Vlaanderen, maar er is nog ruimte voor verbetering (03/05/2017 - Het Nieuwsblad)
  De palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen behalen op een groot aantal indicatoren een goede score. Voor een aantal aspecten van palliatieve zorg lijkt er globaal nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoeksproject van de End-of-Life Care Research Group van de VUB en de UGent.
  [naar artikel]
 36. Groen voert druk op minister Homans op om actieplan tegen armoede te versterken (11/06/2017 - Knack)
  In aanloop naar de bijsturing van het Vlaams actieplan tegen armoede op 3 juli vraagt Groen specifieke maatregelen voor een betere bescherming van de 150.000 kinderen die in Vlaanderen in armoede leven. De partij bezoekt de komende weken armoedeorganisaties in de steden waar de kansarmoede het grootst is.
  [naar artikel]
 37. Oxfam slaat alarm over kamp op Lesbos: aantal vluchtelingen blijft toenemen (29/08/2019 - Het Laatste Nieuws)
  Het aantal vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos blijft toenemen. Het vluchtelingenkamp heeft officieel...
  [naar artikel]
 38. Droogte blijft aanhouden: kans op buien neemt af, tropische temperaturen blijven (04/07/2018 - De Morgen)
  Het einde van de droogteperiode in Vlaanderen is nog niet in zicht. De kans op neerslag blijft tot begin volgende week klein, zo meldt het KMI. Ten zuiden van Samber en Maas is er vandaag wel kans op enkele onweerachtige buien met eventueel veel regen en hagel. 
  [naar artikel]
 39. Aantal huisartsarme gemeenten in Vlaanderen blijft toenemen (26/08/2019 - Het Nieuwsblad)
  Vlaanderen telt voor de periode van juni 2019 tot eind 2020 in totaal 227 ‘huisartsarme’ gemeenten (Antwerpen en Gent niet meegeteld). Dit zijn gemeenten met minder dan 90 actieve huisartsen per 100.000 inwoners, of minder dan 125 in dunbevolktere gemeenten. Vorig jaar stabiliseerde dat aantal nog op 195 gemeenten, aldus de jaarlijkse berekening van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
  [naar artikel]
 40. Vragenuurtje Vlaams parlement: 'Wat doet Vlaanderen in strijd tegen armoede' (05/10/2016 - Knack)
  Iets meer dan 11 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Een op de acht kinderen in Vlaanderen groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat bleek gisteren uit de cijfers van de Armoedebarometer. Het onderwerp komt vanmiddag ook aan bod in het Vlaams parlement. Volg het vragenuurtje hier live.
  [naar artikel]
 41. STANDPUNT. Deze beleidsvoerders tonen een manifest gebrek aan bescheidenheid (14/06/2018 - Gazet van Antwerpen)
  Het debat over de armoedecijfers gisteren in het Vlaams Parlement leek als twee druppels water op dat van 6 februari 2017 in hetzelfde parlement over hetzelfde onderwerp. Toen had Liesbeth Homans met een rapport in de hand beweerd dat de armoede in Vlaanderen gedaald was. Bij nader inzien bleken de gegevens waarop ze zich baseerde drie jaar oud te zijn en werden ze bovendien door andere rapporten tegengesproken. Het debat ging toen niet over de bestrijding van de armoede in Vlaanderen, maar over de cijfers waarmee die armoede gemeten werd. Hetzelfde deed zich gisteren voor. De vraag was deze keer: wat zegt het rapport van Kind & Gezin over kansarmoede bij jonge kinderen nu eigenlijk over het beleid? Niet veel, meenden de partijen van de meerderheid. En die stelling verdedigden ze met verve. Dit rapport meet alleen maar de armoede bij hele jonge kinderen; de effecten van wat de ministers allemaal doen om de armoede te bestrijden, zie je er dus nog niet in weerspiegeld; er zijn ook andere cijfers die andere dingen tonen enz.
  [naar artikel]
 42. Ive Marx hekelt ons sociaal beleid: 'Laat arme mensen uitkering combineren met arbeidsinkomen' (03/07/2019 - Knack)
  De armoede blijft in ons land ontstellend hoog en er is geen verbetering merkbaar, integendeel. Knack vroeg aan expert Ive Marx wat er moet gebeuren om de armoedecijfers naar beneden te krijgen. 'We moeten de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid grondig hervormen', zegt Marx. 'Alle betrokken zullen uit de loopgraven moeten komen.'
  [naar artikel]
 43. Aantal wolven in Duitsland blijft toenemen: volgens de laatste telling leven er 105 roedels (02/12/2019 - VRT NWS)
  In Duitsland blijft de wolvenpopulatie toenemen. Uit de laatste cijfers van het Bundesamt für Naturschutz, het federale agentschap voor natuurbehoud, blijkt dat er momenteel 105 roedels of wolvenfamilies in het land aanwezig zijn. Dat zijn er 28 meer dan bij de vorige telling.
  [naar artikel]
 44. Onze natuur kwijnt weg (29/03/2019 - De Morgen)
  Het gros van de Europese fauna en flora verkeert in slechte staat en verbetering lijkt niet in zicht, zo toont een omvangrijke analyse. 'Het zijn rijkdommen die we snel verliezen', zegt het Europees Milieuagentschap. Ons land komt niet goed uit de doorlichting.
  [naar artikel]
 45. Koning auto blijft woon-werkverkeer domineren, enkel fiets biedt weerwerk (21/03/2019 - De Morgen)
  De auto blijft met enorme voorsprong de heer en meester in het woon-werkverkeer in Vlaanderen. Bedrijven die buiten de steden gevestigd zijn, zagen het aandeel ervan bij hun werknemers zelfs nog lichtjes toenemen. 
  [naar artikel]
 46. "Het is niet gelukt", zegt Nahima Lanjri (CD&V) over ambities voor armoede (13/09/2018 - VRT NWS)
  CD&V kijkt in eigen boezem voor de slechte cijfers voor armoede in Vlaanderen. Uit de "Pano"-reportage "Arm Vlaanderen: vijf jaar later" bleek dat de ambities en de resultaten van de verschillende regeringen ver uiteen liggen. "De inspanningen van de regeringen waren onvoldoende om het tij te keren", geeft armoedespecialist van CD&V Nahima Lanjri toe.
  [naar artikel]
 47. Tijd voor een écht woonbeleid voor Vlaanderen (05/10/2018 - Apache)
  Als Gentse armoedewerking met honderden vrijwilligers en een bereik van meer dan 13.000 mensen in armoede, willen we reageren op de politieke hetze over het sociaal woonbeleid.
  [naar artikel]
 48. Armoede-expert Bea Cantillon haalt uit naar Vlaamse regering: “Plannen tegen armoede zijn lamentabel” (17/10/2019 - Gazet van Antwerpen)
  “De nieuwe Vlaamse regering heeft niet eens een coherent plan om de armoede te bestrijden. Dat is betreurenswaardig.” Professor Bea Cantillon fileert op de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede de plannen van de regering-Jambon. Misschien wel voor het laatst, al is de strijd nog niet gestreden.
  [naar artikel]
 49. 'Vlaamse economie niet aan herstel toe' (11/04/2019 - De Morgen)
  'De economische situatie in Vlaanderen toont nog steeds geen wezenlijke verbetering.' Dat stelt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op basis van haar sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen. 'De indica-toren geven wel geen verslechtering aan.'
  [naar artikel]

Voor informatie mail naar [email protected]. Disclaimer.