De beste Belgische krantenkoppen, elke minuut geupdate.

‘Als ik zie hoe ik zelf verscheurd geraakt ben, moet ik besluiten dat interlandelijke adoptie gewoon niet wenselijk is’

De Morgen

03/09/2021 - 19:42

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) wil interlandelijke adopties twee jaar op pauze zetten om het systeem te hervormen. Broodnodig, vinden deze drie geadopteerden. ‘Ik vrees dat wantoestanden moeilijk uit te sluiten zijn.’


LEES VOLLEDIG ARTIKEL OP DE MORGEN

Gerelateerde krantenkoppen:

 1. Beke wil pauze voor interlandelijke adoptie, kandidaat-ouders zijn verbolgen: ‘Niet respectvol’ (02/09/2021 - De Morgen)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt voor om interlandelijke adoptie twee jaar te pauzeren. In die tijd moet de hele procedure herzien worden. Kandidaat-adoptieouders reageren ontgoocheld. ‘Dit is niet respectvol.’
  [naar artikel]
 2. Debat over interlandelijke adoptie terug van nooit weggeweest (18/02/2021 - De Morgen)
  De stop op interlandelijke adoptie in Nederland zwengelt ook in ons land het debat aan. Het zijn vooral geadopteerde kinderen die steeds meer een plek opeisen bij het beantwoorden van de vraag: is interlandelijke adoptie nog iets van deze tijd?
  [naar artikel]
 3. Debat over interlandelijke adoptie terug van nooit weggeweest (18/02/2021 - De Morgen)
  De stop op interlandelijke adoptie in Nederland zwengelt ook in ons land het debat aan. Het zijn vooral geadopteerde kinderen die steeds meer een plek opeisen bij het beantwoorden van de vraag: is interlandelijke adoptie nog iets van deze tijd?
  [naar artikel]
 4. Lorin Parys (N-VA): 'Aanpak interlandelijke adoptie in Vlaanderen moet gerichter' (08/02/2021 - Knack)
  Ook in Vlaanderen moet de aanpak wat betreft interlandelijke adoptie gerichter. Dat zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys maandag nadat bekend werd dat Nederland stopt met interlandelijke adoptie. Parys pleit onder meer voor het aantal landen waarmee Vlaanderen samenwerkt, te beperken.
  [naar artikel]
 5. Akkoord rond hervorming interlandelijke adoptie (20/11/2017 - Het Laatste Nieuws)
  De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement (N-VA, CD&V en Open Vld) hebben een nieuw kader uitgewerkt voor interlandelijke adoptie. Bedoeling...
  [naar artikel]
 6. Akkoord rond hervorming interlandelijke adoptie (20/11/2017 - VRT NWS)
  De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement (N-VA, CD&V en Open Vld) hebben een nieuw kader uitgewerkt voor interlandelijke adoptie. Bedoeling is om zoveel mogelijk onzekerheden en misbruiken te vermijden en kandidaat-ouders beter bij te staan.
  [naar artikel]
 7. Wordt er nog wel iemand gelukkig van adoptie? (22/02/2021 - De Standaard)
  In Nederland is de adoptie van kinderen vanuit het buitenland opgeschort. In ons land zit de interlandelijke adoptie al jaren in een dalende lijn. En geadopteerden klagen zelf de fouten in het systeem aan. Wordt er eigenlijk nog iemand gelukkig van?
  [naar artikel]
 8. Aantal interlandelijke adopties historisch laag (23/02/2019 - De Morgen)
  Vorig jaar vonden amper 32 buitenlandse kinderen via adoptie een nieuwe thuis bij een Vlaams gezin. In 2017 waren dat er nog 59 en in 2012 zelfs nog 122. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Na 2012, het jaar waarin het parlement een nieuw decreet op interlandelijke adoptie goedkeurde, ging het aantal interlandelijke adopties sterk naar beneden.
  [naar artikel]
 9. ‘Veel geadopteerden zijn vragende partij voor een adoptiepauze’ (03/09/2021 - De Standaard)
  Interlandelijke adoptie wordt de facto onmogelijk, besluit Lorin Parys uit het nieuwe rapport over adoptie. Neen, ze is wél nog mogelijk, in zeer uitzonderlijke gevallen, spreekt Atamhi Cawayu, lid van het expertenpanel, hem tegen.
  [naar artikel]
 10. Vlaamse Adoptiediensten: ‘Adoptie heeft nog altijd een toekomst’ (14/02/2021 - De Standaard)
  De drie Vlaamse adoptiediensten Horizon, Het kleine mirakel en Ray of hope reageren gezamenlijk op de tijdelijke opschorting van interlandelijke adoptie in Nederland. ‘We streven voortdurend naar een betere en transparante adoptieprocedure in Vlaanderen. We vinden dan ook dat we in Vlaanderen moeten verder werken aan interlandelijke adopties.’
  [naar artikel]
 11. ‘Beter kinderen ter plaatse helpen, dan er enkele te adopteren' (26/09/2016 - De Standaard)
  Mensenrechten- en kinderrechtenspecialist Wouter Vandenhole (UA) vindt dat het beleid maar beter kan besluiten om te stoppen met interlandelijke adoptie.
  [naar artikel]
 12. Adoptiepauze roept hevige reacties op: ‘Dit is niet respectvol tegenover kandidaat-ouders’ (02/09/2021 - De Morgen)
  Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelt voor om interlandelijke adoptie twee jaar te pauzeren. In die tijd moet de hele procedure herzien worden. Kandidaat-adoptieouders reageren ontgoocheld. ‘Dit is niet respectvol.’
  [naar artikel]
 13. Dan toch twee geadopteerden in expertenpanel interlandelijke adoptie (25/10/2019 - De Standaard)
  Het expertenpanel dat mistoestanden in interlandelijke adoptie zal onderzoeken, heeft besloten het panel uit te breiden met twee mensen met een adoptieachtergrond. Zoals De Standaard eerder deze week al meldde, kwam het panel onder vuur te liggen omdat er geen enkele geadopteerde mee het onderzoek zou leiden.
  [naar artikel]
 14. Adoptiebureaus reageren op "pauzeknop" Beke: "Zal interlandelijke adoptie fnuiken" (02/09/2021 - VRT NWS)
  Drie interlandelijke adoptiediensten reageren teleurgesteld op het voorstel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om buitenlandse adopties voor twee jaar op te schorten. Met die "adoptiepauze" wil de minister onder meer wantoestanden uit het verleden voorkomen. Maar de adoptiebureaus vrezen dat zo'n pauze van twee jaar de hele interlandelijke adoptie zal nekken.
  [naar artikel]
 15. Vanaf 2023 één dienst voor interlandelijke adoptie (05/04/2019 - Metro)
  Vanaf 2023 zal er nog maar één dienst voor interlandelijke adoptie meer worden erkend. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Welzijnsminister Jo Vandeurzen. Het aantal interlandelijke adopties loopt al enkele jaren terug, onder meer omdat sommige herkomstlanden eerder op zoek gaan naar een oplossing in eigen land. De kinderen die wel nog in aanmerking komen voor interlandelijke adoptie zijn vaak degenen die al wat ouder zijn of nood hebben aan specifieke zorg. De wijziging in de profielen zorgt voor een bijzondere expertise. De adoptiediensten zullen daarom worden verplicht om een ondersteuningsporgramma voor de ouders en de kinderen uit te werken tot het kind 18 jaar is, met huisbezoeken en activiteiten op een aantal scharnierleeftijden. “Dat is belangrijk om meer aansluiting te maken tussen ouders en kinderen”, zegt Vandeurzen. Vanaf 1 januari 2023 zal er nog slechts één dienst een erkenning krijgen. Zo kunnen de beschikbare budgetten en de kennis worden gebundeld. bron: Belga Het bericht Vanaf 2023 één dienst voor interlandelijke adoptie verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 16. Dan toch geen pauze voor buitenlandse adoptie: plannen minister Beke (CD&V) afgezwakt na kritiek (10/09/2021 - De Morgen)
  Er komt dan toch geen algemene pauze voor interlandelijke adoptie. Coalitiepartners N-VA en Open Vld waren het niet eens met de plannen van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). ‘We bekijken wel op niveau van de landen of er te grote risico’s zijn en zullen voor die landen op de pauzeknop duwen’, zegt Beke.
  [naar artikel]
 17. Akkoord rond hervorming interlandelijke adoptie (20/11/2017 - Metro)
  De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement (N-VA, CD&V en Open Vld) hebben een nieuw kader uitgewerkt voor interlandelijke adoptie. Bedoeling is om zoveel mogelijk onzekerheden en misbruiken te vermijden en kandidaat-ouders beter bij te staan. De regels rond interlandelijke adoptie zijn pas vijf jaar geleden vernieuwd. “Maar de thematiek evolueert dermate snel, dat nieuwe regelgeving zich opdringt”, zegt Katrien Schryvers (CD&V). “Niet alleen is het aantal interlandelijke adopties sterk gedaald (van 122 in 2012 tot 62 in 2016), wat de organisatie van de adopties sterk beïnvloedt, meermaals kregen we te maken met vragen en onduidelijkheden in bestaande kanalen”. Het gebeurt dat een adoptiedienst of het Vlaams Centrum voor Adoptie de samenwerking met een adoptiekanaal of een -dienst in het buitenland opschort of stopzet, bijvoorbeeld bij twijfels over de integriteit of wanneer de wetgeving in het desbetreffende land verandert. “In dat geval moeten kandidaat-adoptieouders de mogelijkheid krijgen om over te stappen naar een ander adoptiekanaal, zonder weer helemaal achteraan de wachtlijst te moeten belanden”, zegt Lorin Parys (N-VA). De meerderheidspartijen willen ook dat de adoptiediensten in elke fase van het adoptieproces zorgen voor psychosociale bijstand voor de kandidaat-ouders. Ook na de adoptie zou er, indien nodig, nazorg moeten zijn. “Sommige adoptie-ouders of geadopteerden kloppen hiervoor liever niet aan bij de adoptiedienst zelf”, zegt Emmily Talpe (Open Vld). “Nazorg moet daarom ook een taak zijn van het Steunpunt Adoptie. Adoptanten en geadopteerden hebben daardoor de keuze tot wie ze zich richten”. De meerderheidspartijen vragen in een resolutie ook naar een betere afstemming tussen het Vlaamse en het federale niveau. Ze vragen ook garanties voor wat betreft de middelen die de kandidaat-adoptanten betalen voor projectsteun. bron: Belga
  [naar artikel]
 18. Vlaams Parlement keurt nieuw decreet interlandelijke adoptie goed (07/03/2018 - VRT NWS)
   Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor het vernieuwde decreet interlandelijke adoptie. De drie diensten voor maatschappelijk onderzoek worden gecentraliseerd, er worden stappen gezet naar een centrale wachtlijst, er komt meer samenwerking en de strijd tegen misbruik wordt opgevoerd. Bedoeling is dat de nieuwe regels tegen september 2018 in werking treden.
  [naar artikel]
 19. Akkoord rond hervorming internationale adoptie (20/11/2017 - Knack)
  De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement (N-VA, CD&V en Open VLD) hebben een nieuw kader uitgewerkt voor interlandelijke adoptie. Bedoeling is om zoveel mogelijk onzekerheden en misbruiken te vermijden en kandidaat-ouders beter bij te staan.
  [naar artikel]
 20. Oproep | Wat denkt u als kandidaat-adoptieouder over de adoptiepauze? (02/09/2021 - De Standaard)
  Minister van Gezin Wouter Beke (CD&V) wil de adoptiesector en de interlandelijke adoptieregeling hervormen. Een expertenpanel stelde daarover een rapport met aanbevelingen op. Zo ligt het voorstel op tafel om interlandelijke adoptie twee jaar lang te bevriezen en om ‘kandidaat-adoptieouders te heroriënteren richting pleegzorg’. We willen graag horen hoe kandidaat-adoptieouders daar tegenover staan. Want ook wie al een bemiddelingsovereenkomst heeft, zou zich moeten heroriënteren. Wil u ons (al dan niet anoniem) uw verhaal vertellen? Mail ons via [email protected], graag met uw contactgegevens. We publiceren niets zonder uw toestemming.
  [naar artikel]
 21. Vlaanderen stopt met adopties uit Vietnam (14/02/2023 - Knack)
  Vlaanderen stopt met interlandelijke adopties uit Vietnam. Uit een eerste screeningsronde van vijf herkomstlanden blijkt dat er onvoldoende garanties zijn dat wanpraktijken met adopties uit Vietnam uitgesloten zijn, zo concludeert Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits. Voor adopties uit Portugal, Colombia en Zuid-Afrika staat het licht wel op groen. Voor Kazachstan komt er een bijkomend bezoek ter plaatse. De screening van 15 andere herkomstlanden loopt nog. Na berichten over wanpraktijken met interlandelijke adopties uit Ethiopië in 2019 besliste de Vlaamse regering een expertenpanel op te richten rond interlandelijke adopties. Na de publicatie van het eindrapport van dat panel besliste voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om de samenwerking met alle herkomstlanden te laten screenen. Die screening, waarbij ook geadopteerden en de interlandelijke adoptiediensten gehoord werden, moest helpen om wantoestanden in de toekomst te vermijden.  Vijf landen maakten deel uit van de eerste screeningsronde: Portugal, Colombia, Zuid-Afrika, Kazachstan en Vietnam. Voor Portugal, Colombia en Zuid-Afrika gaf de screening groen licht. Voor die landen blijft adoptiesamenwerking mogelijk. Kazachstan kleurt oranje. Dat betekent dat een bezoek ter plaatse nodig is voor een definitieve beslissing kan worden genomen.  (Lees verder onder het artikel.) ‘Nazorg na interlandelijke adoptie: tijd om de focus te leggen op ondersteuning van geadopteerden en hun ouders van oorsprong’ Voor één land staat het licht op rood: Vietnam. “Er is te weinig vertrouwen om te kunnen zeggen dat wantoestanden uitgesloten zijn”, zegt minister Crevits. “Dat zegt niets over adopties uit het verleden, maar nieuwe adopties worden uitgesloten”. Volgens Bruno Vanobbergen, waarnemend administrateur-generaal van Opgroeien, waren er verschillende problemen met de samenwerking met Vietnam.  “Problemen met de toepassing van het Haags verdrag (het referentieverdrag voor interlandelijke adoptie, red.), geen centrale databank en registratie, weinig transparantie rond financiële transacties,…”, somt Vanobbergen op. Met de twee kandidaat-ouders die op de wachtlijst stonden voor een adoptie uit Vietnam is intussen contact opgenomen. “We gaan samen met hen op zoek naar een oplossing”, klinkt het.  Het aantal adopties uit Vietnam was de voorbije jaren al erg beperkt. Sinds 2018 ging het maar om 5 adopties. Het aantal interlandelijke adopties ligt in Vlaanderen sowieso al jaren erg laag. Terwijl dat aantal in 2016 en 2017 nog rond de 60 lag, waren er in 2021 en 2022 maar 28 interlandelijke adopties.  De screening van de 15 andere herkomstlanden loopt nog. Verwacht wordt dat daarover nog voor de zomer communicatie volgt. Lees ook: – ‘Ik ben geadopteerd en ik ben niet oké’– ‘Belgische adoptie in Marokkaanse weeshuizen: het doet denken aan het Offerfeest’– Moet België internationale adoptie verbieden? ‘Het systeem nodigt nog altijd uit tot fraude’–  ‘Systeem van interlandelijke adoptie is gedateerd: tijd om het ook in Vlaanderen stop te zetten’ The post Vlaanderen stopt met adopties uit Vietnam appeared first on Knack.
  [naar artikel]
 22. Vlaanderen gaat elk adoptieland screenen (10/12/2021 - VRT NWS)
  Vlaanderen gaat elke mogelijke samenwerking met landen voor interlandelijke adoptie screenen. Die screening moet duidelijk maken of er al of niet nog met een herkomstland kan samengewerkt worden. In sommige gevallen kan er een werkbezoek nodig zijn. Lopende adoptietrajecten kunnen voortgezet worden tot er een beslissing is van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt.
  [naar artikel]
 23. Vlaanderen gaat elk adoptieland screenen (10/12/2021 - Het Belang van Limburg)
  Vlaanderen gaat elke mogelijke samenwerking met landen voor interlandelijke adoptie screenen. Die screening moet duidelijk maken of er al of niet nog met een herkomstland kan samengewerkt worden. In sommige gevallen kan er een werkbezoek nodig zijn. Lopende adoptietrajecten kunnen voortgezet worden tot er een beslissing is van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vrijdag bekendgemaakt.
  [naar artikel]
 24. Dan toch geen pauze voor buitenlandse adoptie, wel screening per land van herkomst (10/09/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Er wordt dan toch geen algemene pauzeknop ingeduwd voor interlandelijke adoptie. “We bekijken wel op niveau van de landen of er te grote risico’s zijn en zullen voor die landen op de pauzeknop duwen", aldus Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).
  [naar artikel]
 25. Adoptiepauze komt er dan toch niet, na onenigheid binnen Vlaamse meerderheid (10/09/2021 - De Morgen)
  Er komt dan toch geen algemene pauze voor interlandelijke adoptie. Coalitiepartners N-VA en Open Vld waren het niet eens met de plannen van Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V). ‘We bekijken wel op niveau van de landen of er te grote risico’s zijn en zullen voor die landen op de pauzeknop duwen’, zegt Beke.
  [naar artikel]
 26. Niet zeker of eengemaakte interlandelijke adoptiedienst op 1 januari 2023 kan starten (05/07/2022 - Het Nieuwsblad)
  Het is niet helemaal zeker of Vlaanderen op 1 januari 2023 zal beschikken over een eengemaakte dienst voor interlandelijke adoptie. Er is nog wat werk aan de winkel om de huidige drie adoptiediensten samen te voegen. “Voor mij is die datum geen taboe, als het maar tot de geplande fusie komt”, zo antwoordde minister van Welzijn Hilde Crevits op vragen van Katja Verheyen (N-VA), Freya Van den Bossche (Vooruit) en Suzy Wouters (Vlaams Belang).
  [naar artikel]
 27. De zin en onzin van een dagelijkse wasbeurt: ‘Er is een verschil tussen noodzakelijk en sociaal wenselijk’ (29/07/2021 - De Morgen)
  Is het wel gezond om je elke dag te wassen? Volgens het Amerikaanse acteurskoppel Ashton Kutcher en Mila Kunis alvast niet. ‘Maar er is een onderscheid tussen wat medisch noodzakelijk en sociaal wenselijk is.’
  [naar artikel]
 28. ‘Ik heb het er moeilijk mee dat ons gezin een beetje verscheurd is, maar ik weet niet hoe ik het moet oplossen’ (09/02/2023 - De Morgen)

  [naar artikel]
 29. Akkoord rond hervorming interlandelijke adoptie (20/11/2017 - De Morgen)
  https://images0.persgroep.net/rcs/PDVmdPAtu2xxQnJ88OpbgJ4gjQ8/diocontent/71803506/_fitwidth/642/?appId=f215d2ebdcdad4aa3dc78550c5970d02&quality=0.90&format=jpg
  [naar artikel]
 30. Unicef: 'Adoptie is nu zeker niet de ideaalste oplossing' (06/04/2019 - De Morgen)
  'Het is niet wenselijk om enkelingen te helpen terwijl er tienduizenden anderen in de kou blijven staan'
  [naar artikel]
 31. België ziet strenger toe op nieuwe adoptiekanalen met andere landen (07/12/2017 - VRT NWS)
  Minister van Justitie Koen Geens heeft een protocolakkoord gesloten met de gemeenschappen over interlandelijke adoptie. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat er beter wordt samengewerkt. Afgelopen jaar kwam er nog een geval van adoptiefraude aan het licht met adoptiekinderen uit Congo.
  [naar artikel]
 32. Grootschalig onderzoek naar wanpraktijken bij adoptie: kinderen geroofd bij ouders groeien hier als geadopteerd weeskind op (05/10/2020 - Het Nieuwsblad)
  Voor het eerst start er in Vlaanderen een grootschalig onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij adoptie. Drie universiteiten gaan alle interlandelijke adopties in kaart brengen, mogelijke wanpraktijken oplijsten en aanbevelingen formuleren. Dat na een rist schandalen bij adopties uit Guatemala, Ethiopië en Congo.
  [naar artikel]
 33. Bevrijdend nieuws voor Belgisch gezin dat verscheurd raakte tijdens evacuatie: ‘Zaki is op luchthaven geraakt’ (23/08/2021 - De Standaard)
  De familie Nazari kreeg vanochtend goed nieuws. Oudste broer Zaki (30) is op de luchthaven geraakt en zal de komende uren hopelijk op een Belgisch vliegtuig kunnen stappen.
  [naar artikel]
 34. ‘Interlandelijke adopties zijn fundamenteel fout’: ouders met adoptiekinderen getuigen (08/11/2022 - De Morgen)

  [naar artikel]
 35. Aantal interlandelijke adopties historisch laag (22/02/2019 - Metro)
  Vorig jaar vonden amper 32 buitenlandse kindjes via adoptie een nieuwe thuis bij een Vlaams gezin. In 2017 waren dat er nog 59 en in 2012 zelfs nog 122. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij ­minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V). Het aantal interlandelijke adopties gaat al jaren in dalende lijn. In 2012 werden in Vlaanderen nog 122 kinderen vanuit het buitenland geadopteerd. Ook toen al was er sprake van een dalende trend. Na 2012 – het jaar waarin het parlement een nieuw decreet op interlandelijke adoptie goedkeurde – ging het aantal interlandelijke adopties nog verder naar beneden. Vanaf 2013 waren het er nooit meer dan een zeventigtal en in 2018 is er sprake van amper 32 interlandelijke adopties, een historisch laag cijfer. De 32 interlandelijk geadopteerde kinderen in 2018 zijn afkomstig uit twaalf verschillende landen (Bulgarije, Burkina Faso, China, Filipijnen, Haïti, India, Kazachstan, Portugal, Thailand, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika). Er gebeurden niet alleen veel minder adopties in 2018, ook een aantal kanalen bleven inactief of werden volledig stopgezet. Vanuit Chili, Ethiopië, Guinee en Polen werden in 2017 nog wel kinderen geadopteerd, maar in 2018 niet meer. “Het aantal interlandelijke adopties is de afgelopen jaren wereldwijd sterk gedaald en dat zal de komende jaren wellicht niet opnieuw spectaculair toenemen”, zegt CD&V-parlementslid Katrien Schryvers. Volgens haar zijn er verschillende oorzaken voor de terugval. Zo wordt er onder ander meer ingezet op opvang in de herkomstlanden. “Het aantal kinderen dat geadopteerd wordt vanuit eenzelfde kanaal is ook heel beperkt. Er worden wel nieuwe kanalen onderzocht, maar dat vraagt veel expertise en tijd. Daarom is het aangewezen dat de drie adoptiediensten die in Vlaanderen actief zijn hun werking beter op elkaar afstemmen en onderzoeken hoe een nauwe samenwerking gerealiseerd kan worden. Alleen zo kan de noodzakelijke deskundigheid behouden blijven.” bron: Belga Het bericht Aantal interlandelijke adopties historisch laag verscheen eerst op Metro.
  [naar artikel]
 36. ‘His Dark Materials’: twee klasbakken in een epische eindstrijd als pakkend vaarwel (08/12/2022 - Het Belang van Limburg)
  Verscheurd tussen ‘House of the Dragon’ en ‘The Rings of Power’ dit jaar, zeg je? Niet nodig: de beste fantasy op tv heeft misschien wel niks te maken met schrijvers die ‘R.R.’ tussen hun voor- en familienaam menen te moeten plaatsen. ‘His Dark Materials’ heeft namelijk álles. Zelfs een eindstrijd die uit de koker van Magritte lijkt te komen.
  [naar artikel]
 37. ‘Het drong steeds meer tot me door dat ik gelukkiger zou kunnen zijn zonder mijn man’ (17/10/2021 - De Morgen)
  Na een stugge, lange relatie was Annelies (45) ervan overtuigd geraakt dat termen als ‘doorzetten’ en ‘je best doen’ er gewoon bij hoorden. Gelukkig vond ze op een bepaald moment de moed om haar ex te verlaten. Niet veel later kwam ze te weten dat de perfecte liefde wél bestaat.
  [naar artikel]
 38. “Ik schrik er zelf van hoe snel het gaat”: Manu Van Acker, de man die u plots overal op tv ziet (20/05/2023 - Het Laatste Nieuws)
  ‘Café De Mol’, ‘Iedereen Beroemd, ‘De Tafel van Vier’ ... Manu Van Acker (22) is plots alomtegenwoordig op onze televisieschermen. Tot z’n eigen grote verbazing. “Niet zo lang geleden was ik nog gewoon student aan het RITCS”, klinkt het. Maar wie is Manu eigenlijk? TV Familie stelt de vrolijke Oostendenaar, die u ook al aan het werk zag in ‘Nonkels’, aan u voor. “Om 2.30 uur opstaan? Ik heb het er moeilijker mee om gewoon om 8 uur uit mijn bed te komen.”
  [naar artikel]
 39. Wouter Beke wil adoptiepauze om sector grondig te herzien (02/09/2021 - Het Belang van Limburg)
  Zowel de adoptiesector als de visie op interlandelijke adoptie is aan een grondige herziening toe, vindt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke (CD&V). Dat blijkt uit een nota aan de Vlaamse regering die onze zusterkrant De Standaard kon inkijken.
  [naar artikel]
 40. Een derde minder adopties van buitenlandse kinderen (09/04/2019 - De Morgen)
  In 2012 kwamen 122 buitenlandse kinderen via een interlandelijke adoptie bij Vlaamse ouders terecht. Dat is een daling met 32 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal binnenlandse adopties steeg licht.
  [naar artikel]
 41. Vlaanderen werkt niet meer samen met Vietnam voor adoptie (14/02/2023 - VRT NWS)
  Vlaanderen zet de samenwerking met Vietnam voorlopig stop in verband met adoptie. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) beslist na een screening van 5 van de 20 landen waarmee Vlaanderen samenwerkt voor adoptie. Volgens Crevits is er te weinig vertrouwen waardoor eventuele wantoestanden bij adoptie niet kunnen worden uitgesloten.
  [naar artikel]
 42. Steeds meer Belgen staan zelf in voor energieproductie: is ‘off grid’ gaan ook iets voor u? (09/03/2022 - De Morgen)
  De stijgende prijzen voor elektriciteit en gas doen steeds meer consumenten besluiten om ‘off grid’ te gaan. Ze verbreken het contract bij hun traditionele energieleverancier en wekken zelf elektriciteit op via zonnepanelen of windmolens. Maar is die aanpak wel echt goedkoper?
  [naar artikel]
 43. Vlaanderen wordt strenger voor adoptielanden: “Wie niet voldoet, vliegt van de lijst” (10/12/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Na een vernietigend rapport over fraude bij interlandelijke adoptie, wil Vlaanderen strenger controleren met welke landen ze nog samenwerkt. Voor ieder land zal een risicoanalyse uitgevoerd worden op basis van zes criteria. Landen die hieraan niet voldoen, vliegen van de lijst. Vooral Afrikaanse landen met corrupte overheden worden geviseerd. “Het is onze absolute prioriteit om kinderhandel en trauma’s uit te sluiten."
  [naar artikel]
 44. Professor sociologie over de vierdagenweek: ‘Je moet tijd kunnen verspillen met je collega’s’ (20/02/2022 - De Morgen)
  Hoe wenselijk is een werkweek van vier dagen? Arbeidssocioloog Ignace Glorieux (VUB), bekend van zijn grootschalig tijdsbestedingsonderzoek, wikt en weegt de meest intrigerende maatregel uit de federale arbeidsdeal.
  [naar artikel]
 45. Dan toch geen algemene pauze voor buitenlandse adopties (10/09/2021 - Het Laatste Nieuws)
  Er wordt dan toch geen algemene pauzeknop ingeduwd voor interlandelijke adoptie, zoals Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vorige week bepleitte. “We bekijken wel op niveau van de landen of er te grote risico’s zijn en zullen voor die landen op de pauzeknop duwen.”
  [naar artikel]
 46. Gedroogde tomaatjes: zo maak je ze zelf (01/02/2022 - Het Belang van Limburg)
  Natuurlijk kan je ze gewoon kopen in de winkel, maar wist je dat je zelf ook gedroogde tomaatjes kunt maken? Foodblogster ‘Macaron Manon’ legt uit hoe het moet.
  [naar artikel]
 47. Jonathan Holslag hekelt Europa’s gemiste kansen: ‘China is een bedreiging omdat we zelf zo zwak zijn’ (03/09/2021 - De Morgen)
  Jonathan Holslag analyseert in zijn nieuwe boek de voorbije dertig jaar sinds de val van de Berlijnse Muur, om te besluiten dat nieuwe muren onze democratie bedreigen. ‘Hoe Europa zich aan een infuus van autocratische regimes legt, valt niet te rijmen met duurzaamheid, waarden en idealen.’
  [naar artikel]
 48. Ella Leyers neemt zeilers beet met afhaalmaaltijd in ‘Over de oceaan’: “Gewoon blijven volhouden dat ik het zelf heb gemaakt” (30/01/2023 - Gazet van Antwerpen)
  De bv’s die in een zeilboot de oceaan oversteken, hadden van scheepskok Annelien Coorevits de opdracht gekregen om zelf een maaltijd in te blikken voor hun reis. Ella Leyers had door haar drukke schema niet zelf kunnen koken, maar had enkele curry’s besteld in een Thais afhaalrestaurant. Ze is echter niet van plan om dat zomaar toe geven tijdens haar reis in Over de oceaan. “Gewoon volhouden dat ik het zelf heb gemaakt”, aldus Ella, die zelf beseft dat ze snel door de mand kan vallen. “Als ze vragen wat er allemaal in zit, dan weet ik dat zelfs niet.”
  [naar artikel]
 49. Ella Leyers neemt zeilers beet met afhaalmaaltijd in ‘Over de oceaan’: “Gewoon blijven volhouden dat ik het zelf heb gemaakt” (30/01/2023 - Het Belang van Limburg)
  De bv’s die in een zeilboot de oceaan oversteken, hadden van scheepskok Annelien Coorevits de opdracht gekregen om zelf een maaltijd in te blikken voor hun reis. Ella Leyers had door haar drukke schema niet zelf kunnen koken, maar had enkele curry’s besteld in een Thais afhaalrestaurant. Ze is echter niet van plan om dat zomaar toe geven tijdens haar reis in Over de oceaan. “Gewoon volhouden dat ik het zelf heb gemaakt”, aldus Ella, die zelf beseft dat ze snel door de mand kan vallen. “Als ze vragen wat er allemaal in zit, dan weet ik dat zelfs niet.”
  [naar artikel]

Voor meer informatie of contact e-mail naar [email protected]. Disclaimer. Privacy policy